DỊCH VỤ

POINT TO DOOR Gửi hàng tại điểm giao nhận của SWIFT247. Nhận hàng tận nơi tại địa chỉ riêng. POINT TO POINT Gửi và nhận hàng tại điểm giao nhận của SWIFT247. DOOR TO DOOR SWIFT247 lấy và giao hàng tận nơi. DOOR TO POINT SWIFT247 lấy hàng tận nơi tại địa chỉ riêng.Nhận hàng … Đọc tiếp DỊCH VỤ