CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG

1. Chính sách về bồi thường thiệt hại

Các phạm vi bảo hiểm : Áp dụng bảo hiểm “Đơn bảo hiểm trách nhiệm Người khai thác dịch vụ vận tải ” cho phần trách nhiệm liên quan đến hàng hóa quy định tại Chương 5 áp dụng cho đường Hàng không và đường bộ.

Mức bồi thường trách nhiệm tối đa của SWIFT247 với các đơn hàng bị mất mát, hư hỏng, tổn thất hay suy suyễn như sau:

[table id=1 /]

[table id=4 /]

Chú thích:

Lưu ý: (**) bảo hiểm hàng giá trị cao ( được cung cấp bới bảo hiểm Bảo Việt ) là không bắt buộc, khách hàng có thể lựa chọn để khai giá cho hàng hóa giá trị cao.

2. Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của SWIFT247

SWIFT247 không có trách nhiệm bồi thường bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với Hàng hóa của Khách hàng trong những trường hợp sau đây:

2.1 Trường hợp bất khả kháng dẫn đến hàng hóa của khách hàng bị tổn thất, hư hỏng hoặc thiệt hại.

2.2 Đơn hàng gửi bị tổn thất, hư hỏng hoặc thiệt hại do Khách hàng đóng gói không tuân thủ quy cách.

2.3 Đơn hàng gửi bị phát nhầm, thất lạc do lỗi cung cấp thông tin của Khách hàng.

2.4 Đơn hàng gửi có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.

2.5 Đơn hàng gửi có chứa Hàng hóa cấm vận chuyển, Hàng hóa vận chuyển có điều kiện không đáp ứng đủ điều kiện quy định, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc bị tiêu huỷ theo quy định của pháp luật.

2.6 Phần giá trị khai không chính xác, khai vượt quá giá trị thực tế của Đơn hàng gửi khai giá (theo quy định ở Điều 3 ở trên).

2.7 Đơn hàng gửi khiếu nại quá thời hạn quy định.

2.8 Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được phát sinh từ việc mất mát, tổn thất, hư hỏng Hàng hóa.

2.9 Từ chối thực hiện bất kỳ khoản thanh toán bất hợp pháp nào thay cho người gửi.

2.10 Những trường hợp gián đoạn mạng lưới giao thông đường hàng không trên quy mô toàn quốc hay quy mô địa phương.

2.11 Những khuyết tật tiềm ẩn hay thiếu sót vốn có của hàng hóa gửi đi.

2.12 Những hành vi thiếu sót của người gửi hay bên thứ 3 như:

  • Người gửi hay bất kỳ bên nào khác đòi quyền lợi với hàng gửi khiến người gửi vi phạm nghĩa vụ của mình theo quy định của điều khoản và điều kiện này cụ thể là những nghĩa vụ được nêu ở mục 4.1.
  • Một hành vi hay bất kỳ sự chểnh mảng nào của viên chức nào trong ngành An ninh, Hải quan, Hàng không, Sân bay hay Nhà nước.