Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT SWIFT 247

Ngày đăng : 05/07/2019

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách“) mô tả cách thức CÔNG TY TNHH SWIFT 247 sử dụng Thông Tin Cá Nhân (được định nghĩa sau đây) của người sử dụng.

I. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

“Thông Tin Cá Nhân” là thông tin về bạn và có tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, giới tính, tình trạng cư trú tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho CÔNG TY TNHH SWIFT 247 trong các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được CÔNG TY TNHH SWIFT 247 thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc xử lý tại từng thời điểm và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như chứng minh nhân dân, số giấy phép lái xe, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, dân tộc, màu da, ngày sinh, và các thông tin liên quan đến sức khỏe, tôn giáo và các đức tin tương tự khác.

Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân khi được yêu cầu, nhưng nếu bạn lựa chọn không cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ không thể xử lý thông tin cũng như cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc không thể chấp nhận thanh toán do bạn thực hiện. Nếu bạn là một đại lý, người bán hàng, việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể xem là hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định pháp luật, và có thể dẫn đến việc CÔNG TY TNHH SWIFT 247 không thể hợp tác với bạn để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc tiến hành thanh toán. Thông Tin Cá Nhân của bạn cũng có thể được thu thập từ các cookies được sử dụng trên các Trang Web và trong trường hợp bạn là một nhà cung cấp dịch vụ, Thông Tin Cá Nhân của bạn còn có thể được thu thập từ dữ liệu hộp đen, dữ liệu GPS và khi ứng dụng Swift 247 của bạn đang hoạt động.

II. Mục Đích Thu Thập Xử Lý Thông Tin Cá Nhân

CÔNG TY TNHH SWIFT 247 có thể sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì mục đích kinh doanh, vận chuyển, giao hàng và giao nhận hàng hóa (logistics), hoạt động thanh toán và các hoạt động khác của CÔNG TY TNHH SWIFT 247 mà có thể bao gồm, không giới hạn bởi các mục đích sau đây:

 • Nhằm thực hiện các nghĩa vụ của CÔNG TY TNHH SWIFT 247 theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với bạn;
 • Nhằm cung cấp bất kỳ dịch vụ nào theo yêu cầu của bạn;
 • Nhằm xử lý việc cài đặt và đăng ký của bạn và cung cấp các dịch vụ cho bạn;
 • Khi bạn yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng SWIFT 247 hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác của CÔNG TY TNHH SWIFT 247, nhằm xử lý yêu cầu của bạn, cung cấp Ứng Dụng cho bạn và cho phép bạn sử dụng Ứng Dụng
 • Nhằm xử lý và quản lý điểm tích lũy của bạn trong chương trình khách hàng thân thiết;
 • Nhằm xử lý việc tham gia của bạn vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
 • Nhằm xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký sử dụng của bạn đối với các sản phẩm, dịch vụ của CÔNG TY TNHH SWIFT 247 và nhằm cung cấp cho bạn các lợi ích dành cho người đăng ký;
 • Nhằm xác nhận các đặt chỗ của bạn và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà bạn yêu cầu;
 • Nhằm tìm hiểu và phân tích doanh số của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của bạn;
 • Nhằm phát triển, cải thiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn;
 • Nhằm xử lý việc đổi, trả hàng hóa; và
 • Nhằm sử dụng Cookies để xải thiện các quy trình, hoạt động quảng cáo, thông báo, xác minh, an toàn và tuân thủ, phân tích và quản lý nhu cầu khách hàng của chúng tôi.
 • Nhằm gửi cho bạn các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ CÔNG TY TNHH SWIFT 247, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Công ty;
 • Nhằm chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với bạn để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ;
Mục đích chung:
 • Nhằm trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của bạn;
 • Nhằm liên lạc với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Chính Sách này;
 • Nhằm phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
 • Nhằm phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 • Để duy trì sự an toàn và đảm bảo an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi; và nhằm giúp CÔNG TY TNHH SWIFT 247 tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

và bạn đồng ý và cho phép CÔNG TY TNHH SWIFT 247 sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các Mục Đích và theo cách thức được quy định trong Chính Sách này.

III. Chuyển Giao Thông Tin Cá Nhân

Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại một quốc gia không phải quốc gia của bạn, hoặc cách khác, tại một quốc gia, bang, thành phố mà bạn hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do CÔNG TY TNHH SWIFT 247 cung cấp (“Quốc Gia Thay Thế”), cho các công ty thuộc CÔNG TY TNHH SWIFT 247 nằm ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế và/hoặc khi các máy chủ của CÔNG TY TNHH SWIFT 247 và/hoặc bên cung cấp dịch vụ và đối tác của CÔNG TY TNHH SWIFT 247 được đặt ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao Thông tin của bạn ra khỏi quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế theo quy định tại Chính Sách này.

IV. Tính toàn vẹn và lưu giữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Khi đánh giá các giai đoạn này, chúng tôi nghiêm túc kiểm tra nhu cầu thu thập thông tin cá nhân và nếu chúng tôi thực hiện thu thập thông tin theo một nhu cầu có liên quan, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ lại thông tin trong thời gian ngắn nhất để trong phạm vi mục đích thu thập trừ khi pháp luật yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn.

V. Tiết Lộ Cho Bên Thứ Ba

Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao, truy cập bởi hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung. Ngoài ra, CÔNG TY TNHH SWIFT 247 có thể hợp tác với các công ty, bên cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác nhằm thực hiện các công việc cần thiết nhân danh CÔNG TY TNHH SWIFT 247, và do vậy việc này có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Các đối tác của CÔNG TY TNHH SWIFT 247, bao gồm các bên CÔNG TY TNHH SWIFT 247 cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
 • Bên cung cấp dịch vụ quảng cáo;
 • Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;
 • Các công ty nghiên cứu thị trường;
 • Các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;
 • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
 • Các tổ chức khác trong CÔNG TY TNHH SWIFT 247; và
 • Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, trong trường hợp công ty mua lại bị sáp nhập, chúng tôi có thể chuyển bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân chúng tôi thu thập cho bên thứ ba có liên quan.

VI. Truy cập thông tin cá nhân

Đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu sửa dữ liệu nếu các dữ liệu đó không chính xác hoặc xóa dữ liệu nếu CÔNG TY TNHH SWIFT 247 không bắt buộc phải giữ lại theo luật hiện hành của nước sở tại và hợp pháp theo mục đích kinh doanh. Để yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích được liệt kê trong Chính sách bảo mật này và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân, bạn hãy liên hệ tới:

CÔNG TY TNHH SWIFT 247

Swift 247, Tầng 6, Vietjet Plaza, Số 60A Đường Trường Sơn, Quận Tân Bình, TPHCM

SDT: 1900 27 27 47

Chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu không hợp lý, gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác, không thực tế hoặc do luật pháp địa phương yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể từ chối các khía cạnh xóa hoặc yêu cầu truy cập nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu hợp pháp của chúng tôi cho mục đích chống gian lận và bảo mật như được mô tả trước đó.

Phụ thuộc vào pháp luật tại quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế, CÔNG TY TNHH SWIFT 247 có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông Tin Cá Nhân của bạn trong mức cho phép. Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của bạn, CÔNG TY TNHH SWIFT 247 có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các lý do được pháp luật cho phép, chẳng hạn như trong trường hợp chi phí cấp quyền truy cập cho bạn không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của bạn hoặc của người khác.

VII. Cookies

CÔNG TY TNHH SWIFT 247 và các bên thứ ba mà CÔNG TY TNHH SWIFT 247 hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Ứng Dụng của bạn. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải thông tin về bạn và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn. Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể. CÔNG TY TNHH SWIFT 247 có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên các Trang Web và Ứng Dụng để thu thập các thông tin cùng loại vì cùng các mục đích mà CÔNG TY TNHH SWIFT 247 tự thực hiện. Các bên thứ ba sẽ có thể liên kết các thông tin mà họ thu thập được với các thông tin khác mà họ đã có về bạn từ các nguồn thông tin khác. Chúng tôi không nhất thiết phải truy cập hoặc kiểm soát các Cookies mà họ sử dụng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ có thể chia sẻ thông tin không cá nhân từ hoặc về bạn với cá bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu định vị, chỉ dẫn quảng cáo hoặc một dữ liệu giải mã từ một chỉ dẫn tài khoản (chẳng hạn như địa chỉ email), để phục vụ cho việc thể hiện các quảng cáo mục tiêu. Trong trường hợp bạn không muốn Thông Tin Cá Nhận của bạn được thu thập qua cookies trên Trang Web, bạn có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của bạn để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của bạn hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn.

VIII. Đồng Ý và Chấp Thuận

Bằng cách liên lạc với CÔNG TY TNHH SWIFT 247, sử dụng các dịch vụ của CÔNG TY TNHH SWIFT 247, mua các sản phẩm từ CÔNG TY TNHH SWIFT 247 hoặc thông qua việc hợp tác với CÔNG TY TNHH SWIFT 247, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính Sách này và đồng ý và chấp thuận việc CÔNG TY TNHH SWIFT 247 sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của bạn theo quy định tại Chính Sách này.

CÔNG TY TNHH SWIFT 247 có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên các Trang Web và/hoặc Ứng Dụng. Bằng cách tiếp tục liên lạc với CÔNG TY TNHH SWIFT 247, tiếp tục sử dụng các dịch vụ của CÔNG TY TNHH SWIFT 247, tiếp tục mua các sản phẩm từ CÔNG TY TNHH SWIFT 247 hoặc thông qua việc tiếp tục hợp tác với CÔNG TY TNHH SWIFT 247 sau khi Chính Sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là bạn đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.