ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI:
 2. Định nghĩa:

Trong Điều khoản và Điều kiện chung về sử dụng dịch vụ này (“Điều Khoản Chung”), trừ khi ngữ cảnh có quy định rõ ràng khác đi, các thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu theo ý nghĩa tương ứng như sau:

“SWIFT 247” hoặc “Chúng tôi” là Công ty Cổ phần SWIFT 247 được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

“Khách hàng” là người yêu cầu và đồng ý sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do SWIFT 247 cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ vận chuyển, đặt và thanh toán cho Đơn hàng sử dụng Dịch vụ vận chuyển.

“Phạm vi” là giới hạn địa lý mà SWIFT 247 cung cấp dịch vụ cho Khách hàng. Phạm vi này được cài đặt sẵn trên Ứng dụng do SWIFT 247 cung cấp và có thể thay đổi theo từng thời điểm.

“Ứng dụng” là một phần mềm ứng dụng di động thuộc quyền sở hữu và khai thác của SWIFT 247, có chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: tương tác, thực hiện việc tạo Đơn hàng và thanh toán cho SWIFT 247.

“Hàng hóa” là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, hóa đơn, các giấy tờ khác, hoặc vật phẩm do khách hàng yêu cầu SWIFT 247 vận chuyển từ người gửi đến người nhận. Hàng hóa phải là các loại hàng hóa được phép vận chuyển, không thuộc danh mục hàng hóa cấm vận chuyển, và phải tuân thủ tất cả các quy định về vận chuyển của pháp luật Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của các Nhà vận chuyển có liên quan trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

“Mã Đơn hàng” là mã số bao gồm ký tự số và chữ (Ví dụ: RG59WLV5, B2C3MXFQPAT5, B2B00002274), được tạo ra khi Khách hàng đặt và thực hiện thanh toán đầy đủ cho Đơn hàng. Mã Đơn hàng này được sử dụng để làm cơ sở theo dõi hành trình vận chuyển của Đơn hàng trên Ứng dụng và truy xuất thông tin cho các khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến Hàng hóa vận chuyển và Đơn hàng.

“Nhà vận chuyển” là các bên đối tác thứ ba do SWIFT 247 chỉ định thực hiện việc vận chuyển hoặc một số công việc liên quan trong quá trình vận chuyển đơn hàng từ điểm tiếp nhận đến điểm giao trả hàng. 

“Dịch vụ C2C” là dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho khách hàng cá nhân thực hiện đặt đơn hàng trên ứng dụng SWIFT 247

“Hàng hóa cấm vận chuyển” là các loại vật phẩm, hàng hóa bị cấm vận chuyển, lưu hành hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia có liên quan và quy định của các Nhà vận chuyển liên quan.

“Hàng hóa vận chuyển có điều kiện” là các loại vật phẩm, hàng hóa bị hạn chế hoặc buộc phải tuân thủ các điều kiện nhất định trong quá trình vận chuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia có liên quan và quy định của các Nhà vận chuyển liên quan.

“Hàng hóa nguy hiểm” là những vật hoặc chất có khả năng gây nguy hiểm, rủi ro cho sức khỏe, sự an toàn, tài sản hay môi trường được liệt kê hoặc được phân loại trong danh sách hàng hóa nguy hiểm do IATA (International Air Transport Association – Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) quy định.

“Chỉ tiêu thời gian vận chuyển” là khoảng thời gian bắt đầu tính kể từ khi đơn hàng được xác nhận trên Ứng dụng đến thời điểm Hàng hóa được giao đến địa điểm chỉ định cho người nhận được thể hiện trên thông tin đơn hàng (không tính thời gian chậm trễ trong việc giao hàng và nhận hàng từ phía người gửi và/ hoặc người nhận, và các trường hợp bất khả kháng của các Nhà vận chuyển có liên quan).

“Địa điểm tiếp nhận” là địa điểm được công bố trên trang web http://www.swift247.vn và trên các ứng dụng. Là nơi mà hàng hóa được chuyển giao trực tiếp từ khách hàng hoặc gián tiếp qua bên đối tác vận chuyển thứ 3 sang cho nhân viên của SWIFT 247 tiếp nhận.

“Địa điểm giao trả” là địa điểm được công bố trên trang web http://www.swift247.vn và trên các ứng dụng. Là nơi hàng hóa được chuyển giao từ nhân viên của SWIFT 247 cho khách hàng hoặc cho bên đối tác vận chuyển thứ 3.

 “Point to Point” hay còn gọi là P2P, là dịch vụ vận chuyển mà Khách hàng phải trực tiếp mang Hàng hóa vận chuyển đến địa điểm tiếp nhận của SWIFT 247 làm thủ tục gửi hàng, và người nhận phải đến trực tiếp tại địa điểm trả hàng của SWIFT 247 để làm thủ tục nhận hàng.

“Port to port’’ là dịch vụ vận chuyển mà Khách hàng phải trực tiếp mang Hàng hóa vận chuyển đến kho sân bay làm thủ tục gửi hàng, và người nhận phải trục tiếp đến kho sân bay để làm thủ tục nhận hàng.

“Point to Door” hay còn gọi là P2D, là dịch vụ vận chuyển mà Khách hàng phải trực tiếp mang Hàng hóa vận chuyển đến địa điểm tiếp nhận của SWIFT 247 làm thủ tục gửi, và Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến đúng địa chỉ người nhận thể hiện trên mã đơn hàng bởi nhân viên chuyển phát của SWIFT 247 hoặc Nhà vận chuyển để làm thủ tục giao Hàng hóa.

“Door to Point” hay còn gọi là D2P, là dịch vụ vận chuyển mà Hàng hóa được làm thủ tục giao hàng từ Khách hàng, tại địa điểm của Khách hàng cho nhân viên chuyển phát của SWIFT 247 hoặc của Nhà vận chuyển, sau đó Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến địa điểm trả hàng của SWIFT 247, và người nhận phải đến trực tiếp tại điểm gửi trả hàng của SWIFT 247 để làm thủ tục nhận Hàng hóa.

“Door to Door” hay còn gọi là D2D, là dịch vụ vận chuyển mà Hàng hóa được làm thủ tục giao hàng từ Khách hàng, tại địa điểm của Khách hàng tới nhân viên chuyển phát của SWIFT 247 hoặc của Nhà vận chuyển, và Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến đúng địa chỉ người nhận thể hiện trên mã đơn hàng bởi nhân viên chuyển phát của SWIFT247 hoặc của Nhà vận chuyển để làm thủ tục giao hàng.

Lưu ý: SWIFT 247 cung cấp Dịch vụ giao, nhận tại nhà của người gửi hoặc/và người nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp địa chỉ người gửi hoặc/ và người nhận ở các chung cư, tòa nhà cao tầng, SWIFT 247 chỉ hỗ trợ giao/ nhận Hàng hóa tại cổng ra vào của chung cư, tòa nhà cao tầng hoặc địa điểm phù hợp khác.

“Đơn giá cước” là số tiền mà khách hàng phải trả cho mỗi đơn vị trọng lượng tính cước (Ví dụ: 198.000VND/ 1 kg/ Dịch vụ P2P).

“Trọng lượng tính cước” chính là trọng lượng thực tế (cân nặng), hoặc khối lượng thể tích (kích thước). Trọng lượng tính cước được tính theo trọng lượng lớn hơn giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng quy đổi từ thể tích. Công thức tính trọng lượng quy đổi như sau:

Trọng lượng quy đổi = (chiều dài × chiều rộng × chiều cao) ÷ 6000

6000 là đơn vị quy đổi giữa trọng lượng và thể tích do hàng không quy định cho dịch vụ chuyển phát trong nước.

Chiều dài, chiều rộng, chiều cao là các đơn vị đo thể tích được tính bằng đơn vị cm.

Ví dụ: giả sử khách hàng gửi một thùng carton đựng hàng hóa có trọng lượng là 20kg và kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 60, 60, 40 cm. Giá cước vận chuyển của thùng hàng là 10.000 VND/1kg. Để xác định thùng hàng này được tính theo trọng lượng hay thể tích ta làm phép tính như sau:

Trọng lượng: 20kg.

Quy đổi thể tích sang khối lượng: (60 × 60 × 40) ÷ 6000 = 24

Vì 24 > 20 nên thùng hàng này sẽ được tính theo thể tích quy ra khối lượng và giá cước vận chuyển của thùng hàng này là 24 × 10.000 = 240.000 VND

 “Giá cước” là số tiền mà Khách hàng phải thanh toán cho Đơn hàng được tạo ra trên Ứng dụng căn cứ vào Trọng lượng và đơn giá cước.

“Dịch vụ mua bổ sung” là các dịch vụ gia tăng mà Khách hàng có thể mua thêm để đáp ứng các nhu cầu của Khách hàng. Dịch vụ mua bổ sung do SWIFT247 cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ sẵn có trên Ứng dụng tại từng thời điểm như: Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa có giá trị cao, giao/ nhận hàng tại cửa nhà của Khách hàng, bảo hiểm chi trả chi phí hàng bị trả lại…

“Thuế GTGT” hoặc “VAT” là thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

“Ngày làm việc” là một ngày không phải là Thứ bảy hoặc Chủ nhật hoặc ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước có liên quan trong quá trình vận chuyển.

“COD” là hình thức thu tiền trực tiếp tại điểm tiếp nhận hàng gửi. COD này chỉ bao gồm phần tiền thanh toán cho dịch vụ vận chuyển của đơn hàng, chứ không bao gồm thu hộ cho giá trị của hàng hóa vận chuyển.

“Bất Khả Kháng” có nghĩa là bất kỳ trường hợp nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một bên, ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng của bên chịu ảnh hưởng trong việc thực hiện các nghĩa

vụ của mình theo các thỏa thuận Dịch vụ vận chuyển có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các sự kiện thiên tai, chuyến bay trễ hoặc hủy, bạo động hoặc bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, tình huống khẩn cấp mức độ quốc gia hoặc địa phương, hành động hoặc không hành động của Chính phủ, hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, cháy nổ, sụt lún, khí hậu khắc nghiệt và các kiện cáo hoặc cản trở của cá nhân hay tổ chức mà nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó; và “Bất Khả Kháng ” khi được áp dụng cho SWIFT 247 liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ sẽ bao gồm cả khủng hoảng đường truyền Internet và bất kỳ sự cố kỹ thuật ngoài kiểm soát nào mà có thể ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật hỗ trợ việc vận hành thông thường của Ứng dụng.

“Thông tin Khách hàng” là thông tin cá nhân của Khách hàng mà Khách hàng cung cấp và khai báo cho SWIFT 247 thông qua Ứng dụng, qua Đơn hàng hoặc qua giao dịch khác với SWIFT 247, bao gồm nhưng không giới hạn Tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Thông tin về Số tài khoản cá nhân.

 • Diễn giải

Trong Điều Khoản Chung này, trừ khi ngữ cảnh có quy định rõ ràng khác đi:

 1. Dẫn chiếu đến Điều và Đoạn có nghĩa là dẫn chiếu đến các các điều, và đoạn của Điều Khoản Chung này.
 2. Các tiêu đề tại Điều Khoản Chung này chỉ nhằm mục đích dẫn chiếu và sẽ không ảnh hưởng đến việc diễn giải Điều Khoản Chung này.
 3. Dẫn chiếu đến “cá nhân, tổ chức” sẽ có nghĩa bất kỳ cá nhân, đối tác, liên doanh, hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức uỷ thác, công ty, hiệp hội, nhà nước, cơ quan hoặc phòng ban Nhà nước hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
 4. Dẫn chiếu đến pháp luật hoặc một quy định của pháp luật bao gồm cả việc sửa đổi hoặc ban hành lại của quy định đó, quy định pháp luật thay thế quy định đó và quy chế hay văn bản pháp luật được ban hành theo quy định đó.
 5. Các từ số ít bao hàm cả nghĩa số nhiều và ngược lại.
 6. Các cụm từ “kể cả”, “bao gồm”, “ví dụ như”, hay những cách nói tương tự sẽ không giới hạn việc đưa vào bất kỳ điều nào khác. 
 7. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN
 8. Hàng hóa cấm vận chuyển

Những hàng hóa, vật phẩm sau đây được xem là Hàng hóa cấm vận chuyển và bị từ chối vận chuyển bằng Dịch vụ của SWIFT 247:

 1. Các chất ma túy, thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, chất kích thích thần kinh.
  1. Vũ khí như súng các loại (như súng bắn hơi cay, súng bắn đạn nhựa, súng bắn laze, súng bắn đinh, súng bắn từ trường, súng bắn pháo hiệu…), đạn dược, kiếm, dao, mã tấu, roi cao su, roi điện, gậy điện, găng tay điện, lựu đạn cay, ngạt, độc, gây mê, còng tay số 8 bằng kim loại, còng tay bằng dây nhựa và các vật phẩm tương tự có khả năng gây thương tích.
  2. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, có nội dung phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  3. Chất nổ, khí gas dễ cháy hoặc không cháy (như bình xịt phun sơn, khí butan, gas nạp bật lửa), khí làm lạnh (như bình dưỡng khí dưới nước, nitơ lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi); chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa); hợp chất oxy hữu cơ (như nhựa cây); chất độc, chất lây nhiễm (như virut, vi khuẩn); chất phóng xạ (như Ra-đi); chất ăn mòn (như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ tính, vật liệu oxy hóa (như chất tẩy trắng).
  4. Các loại vật phẩm hàng hóa mà pháp luật cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
  5. Sinh vật sống hoặc chết.
  6. Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa bị cấm theo quy định của luật áp dụng, quy định hoặc lệnh của bất kỳ quốc gia nào mà Hàng hóa vận chuyển đến, vận chuyển đi, quá cảnh hoặc vận chuyển qua.
  7. Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các loại giấy tờ có giá trị khác.
  8. Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý.
  9. Nếu vận chuyển bằng đường hàng không, Hàng hóa là vật phẩm có thể gây nguy hại cho tàu bay hoặc người hoặc tài sản trên tàu bay, như các loại vật phẩm quy định trong Các quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) và trong Điều lệ vận chuyển và Các quy định của các Nhà vận chuyển liên quan.  
  10. Thi hài, hài cốt.
 2. Hàng hóa vận chuyển có điều kiện

Những hàng hóa, vật phẩm sau đây được xem là Hàng hóa vận chuyển có điều kiện và chỉ được vận chuyển bằng Dịch vụ của SWIFT247 khi đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng dưới đây:

 • Hàng hóa vận chuyển cho mục đích kinh doanh phải có chứng từ thuế và/ hoặc chứng từ khác mà pháp luật yêu cầu.
  • Hàng hóa vận chuyển là vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền và quy định pháp luật liên quan.
  • Hàng hóa là vật phẩm dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo được đóng gói đúng quy cách, không gây hư hỏng, ô nhiễm hàng hóa, bưu gửi khác. (*)
  • Hàng hóa là vật phẩm dễ hư hỏng do đặc tính tự nhiên phải được đóng gói đúng quy cách, chứa đựng trong những thùng xốp, không gây ô nhiễm hàng hóa, bưu gửi khác. (*)
  • Hàng hóa là hải sản tươi sống hoặc đông lạnh hoặc các loại thịt hoặc các thực phẩm có mùi (như sầu riêng, mít, nước mắm, các loại mắm…) phải được đóng gói đúng quy cách, chứa đựng trong những thùng xốp và/hoặc thùng giữ lạnh chứa đựng thực phẩm khô/ không bị hư hỏng và tùy thuộc vào chấp thuận của các cơ quan chức năng sau khi đã kiểm tra nội dung bên trong. (*)
  • Hàng hóa là vật phẩm gửi trong bưu gửi vận chuyển qua đường hàng không sẽ phải tuân theo những quy định về an ninh hàng không như bên dưới (*) :
  • Pin và các sản phẩm có pin bên trong (Ví dụ như đồng hồ, điện thoại, laptop…)
  • Chất lỏng.
  • Chất bột, hạt nhựa, hạt cao su, hộp mực.
  • Bình khí, đất.
  • Nguồn điện, nam châm.

2.7. Hiện tại, SWIFT247 chỉ chấp nhận vận chuyển hàng hóa với các điều kiện được liệt kê dưới đây:

Lưu ý: (*) Tại thời điểm này, bên SWIFT247 chưa sẵn sàng tiếp nhận vận chuyển các loại hàng hóa có điều kiện vận chuyển nêu ở mục 2.5 và 2.6.b, 2.6.c, 2.6.d, 2.6.e.

 • Quy cách đóng gói hàng hóa:

Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng Hàng hoá đã được đóng gói, đánh dấu, dán nhãn phù hợp cho việc vận chuyển theo quy cách cụ thể sau đây:

 1. Hàng hóa phải được gói bọc chắc chắn, bao bì phải phù hợp với hình thức và tính chất của vật phẩm bên trong, phù hợp với điều kiện vận chuyển, chịu đựng được rung và lắc nhẹ, chịu được nghiêng trong suốt quá trình bay và đảm bảo chịu đựng được điều kiện thời tiết thông thường như: mưa, gió, nóng và lạnh. 
  1. Hàng hóa phải được đóng gói bằng cách thức đảm bảo không gây nguy hiểm, tổn hại cho con người, động vật, hàng hoá khác và tài sản của SWIFT247 hoặc Nhà vận chuyển hoặc bên thứ ba khác.
  1. Khách hàng phải đảm bảo kiện hàng có thể dễ dàng mở ra để kiểm soát nội dung bên trong. 
  1. Khách hàng tự chịu trách nhiệm đánh dấu xác định người gửi hàng, người nhận hàng đảm bảo dễ nhìn và không bị mờ.
  1. Khi đóng gói cần sử dụng vật nhồi chèn như giấy báo vò nhàu, hạt xốp hoặc giấy bọt khí để chèn kín các khoảng trống, khe hở, tránh sự chuyển động của hàng hóa bên trong hộp khi vận chuyển.
  1. Với các mặt hàng dễ bị bẩn, ướt, cần đặt vào túi nylon dán kín các mép bằng băng dính trước khi đóng gói.
  1. Với mặt hàng là chất lỏng cần được bọc một lớp đệm thấm hút tốt để thấm chất lỏng trong trường hợp xảy ra chảy, tràn, rò rỉ.
  1. Hóa đơn hay tài liệu hướng dẫn sử dụng cần để trong thùng hàng trước khi đóng gói, không dán bên ngoài thùng.
  1. Gom các bộ phận nhỏ hoặc các sản phẩm dạng hạt có thể bị đổ ra vào trong thùng niêm phong chắc chắn, như túi vải hoặc túi dệt plastic, rồi cho kiện hàng vào trong hộp cứng.
  1. Đối với các hàng hóa có hình dạng đặc biệt hoặc khác thường, tối thiểu phải bao gói và dán băng keo cho tất cả các cạnh sắc nhọn hoặc lồi ra. 
  1. Các hàng hóa đặc biệt như chất lỏng, hàng dễ vỡ, hàng dễ móp méo, dễ nóng chảy … phải được đóng gói để đảm bảo đáp ứng được với điều kiện vận chuyển. Những loại hàng hóa này phải được dán cảnh báo đặc biệt ở ngoài thùng hàng.
 2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:
  1. Quyền của Khách hàng
 3. Khách hàng có quyền yêu cầu SWIFT247 thực hiện cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng theo đúng giao dịch đã thực hiện. 
 4. Khách hàng có quyền yêu cầu SWIFT247 cung cấp hóa đơn tài chính liên quan đến các Dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng.
 5. Khách hàng có quyền khiếu nại đối với Dịch vụ của SWIFT 247 hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với Hàng hóa theo quy định của Điều khoản chung này.
  1. Nghĩa vụ của Khách hàng
 6. Khách hàng phải tuân thủ các quy định tại Điều khoản chung này trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ của SWIFT247. Chỉ có nhân viên có thẩm quyền của SWIFT 247 mới có thể thay đổi những điều khoản chung này bằng văn bản. Khi khách hàng giao hàng hóa cho SWIFT 247 với chỉ thị bằng miệng hoặc bằng những văn bản mâu thuẫn với điều khoản chung này thì SWIFT 247 sẽ không bị ràng buộc bởi những chỉ thị như vậy.
 7. Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo rằng Hàng hoá đã được đóng gói, đánh dấu, dán nhãn phù hợp cho việc vận chuyển.
 8. Nội dung hàng hóa (bao gồm và không giới hạn về số lượng và trọng lượng mặt hàng) phải được mô tả chính xác trên đơn hàng. 
 9. Trường hợp khách hàng cố ý khai báo sai nội dung hàng hóa để hàng hóa được vận chuyển trong khi nội dung hàng hóa thực tế thuộc vào loại hàng hóa cấm vận chuyển hoặc hàng hóa không nhận vận chuyển, khách hàng sẽ chịu 100% phí dịch vụ cộng phí vận chuyển (nếu có).

Ví dụ: 

Khách hàng đặt dịch vụ P2P (dịch vụ giao hàng tại bưu cục) cho đơn hàng có trọng lượng 1kg với giá dịch vụ là 158.000 VND. Khách hàng khai báo nội dung hàng hóa là “tài liệu, quần áo” tuy nhiên trong quá trình kiểm tra an ninh phát hiện nội dung thục tế của hàng hóa là chất lỏng. Khách hàng sẽ phải chịu mất cước phí dịch vụ là 158.000 VND.

 • Nội dung của hàng hóa phải được chuẩn bị và đóng gói một cách an toàn và cẩn thận bởi người gửi để bảo vệ hàng hóa chống lại những rủi ro thông thường trong quá trình chuyên chở, hoặc để thực hiện các dịch vụ khác bao gồm bất kỳ việc sắp xếp hoặc/và xử lý có liên quan.
 • Nội dung của hàng hóa không bị giới hạn bởi IATA (International Air Transport Association – hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế), ICAO (International Civil Aviation Organization – tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế) và không phải là các mặt hàng bị cấm và người gửi cũng như người nhận không phải là người hay tổ chức mà chúng tôi hoặc người gửi không thể giao dịch hợp pháp theo luật hoặc bất kỳ quy định nào được áp dụng.

The contents of the goods are not limited by IATA (International Air Transport Association

 • Người gửi phải khai chính xác trọng lượng hàng hóa.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc cung cấp, cập nhật và duy trì Thông tin Khách hàng, đảm bảo Thông tin Khách hàng, thông tin trên Đơn hàng không có bất kỳ lỗi, nhầm lẫn hoặc chi tiết nào không chính xác bất kể là do thông tin đã bị cũ hay bị hết hạn và bảo đảm rằng các thông tin đó đều được cung cấp một cách chính xác trên mọi phương diện.
 • Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ liên quan đến Hàng hóa khi gửi/giao hàng/sử dụng Dịch vụ vận chuyển cho SWIFT247 theo quy định pháp luật.
 • Trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà Khách hàng không cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến Hàng hóa trong quá trình vận chuyển, SWIFT247 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh nếu Hàng hóa bị kiểm tra, tạm giữ hoặc tịch thu bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình vận chuyển do không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
 • Trường hợp hàng hóa bị tổn hại, hư hỏng, mất mát trong quá trình vận chuyển, Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ về hàng hóa trong vòng 48 tiếng kể từ khi SWIFT247 yêu cầu, để bảo đảm quyền lợi nhận các khoản đền bù từ SWIFT 247.
 • Thanh toán đầy đủ cước vận chuyển cho SWIFT247 và các chi phí phát sinh thuộc trách nhiệm thanh toán của Khách hàng.
 • Khách hàng tự bảo quản Thông tin Khách hàng và không được tiết lộ Thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức. SWIFT247 sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp giao dịch được thực hiện hợp lệ dựa trên Thông tin Khách hàng mà không phải do vi phạm bảo mật từ SWIFT247.
 • Quyền và nghĩa vụ của SWIFT 247
  • Nghĩa vụ của SWIFT 247
 • Cung cấp Dịch vụ theo đúng thỏa thuận cam kết với Khách hàng.
 • Cung cấp hóa đơn tài chính liên quan đến các Dịch vụ được cung cấp theo yêu cầu của Khách hàng.
 • Giải quyết quyền khiếu nại từ Khách hàng đối với Dịch vụ trong thời hạn công bố với khách hàng. 
 • Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng nếu Hàng hóa bị tổn thất, thiệt hại, mất mát trong quá trình vận chuyển, trừ trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của SWIFT247 theo quy định tại Điều khoản chung này.
 • Bảo mật Thông tin Khách hàng và chỉ sử dụng các thông tin này cho mục đích cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng, trừ trường hợp buộc phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Quyền của SWIFT 247
 • Yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin Khách hàng, tài liệu chính xác liên quan đến Khách hàng.
 • Yêu cầu Khách hàng cho phép SWIFT 247, Nhà vận chuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hình thức và cung cấp nội dung của Hàng hóa. 
 • Từ chối vận chuyển Hàng hoá trong trường hợp Hàng hoá đóng gói không phù hợp với quy cách quy định hoặc chứa Hàng hóa cấm vận chuyển hoặc không đáp ứng điều kiện quy định đối với Hàng hóa vận chuyển có điều kiện hoặc vì lý do an ninh, an toàn khác.
 • Yêu cầu Khách hàng bồi thường thiệt hại trong trường hợp Hàng hóa của Khách hàng không tuân thủ quy định của Điều khoản chung này gây nguy hiểm, tổn hại cho con người, động vật, hàng hoá và tài sản của SWIFT 247 hoặc Nhà vận chuyển hoặc bên thứ ba khác.
 • Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào bao gồm hải quan và an ninh có thể mở và kiểm tra hàng hóa của khách hàng khi có bất kỳ nghi ngờ nào về nội dung hàng hóa.
 • QUY ĐỊNH CHUNG
 • Phạm vi áp dụng và hiệu lực
  • Điều khoản chung này được áp dụng đối với bất kỳ Khách hàng sử dụng Dịch vụ vận chuyển của SWIFT247.
  • Điều khoản chung này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và sẽ có giá trị ràng buộc đối với Khách hàng tại thời điểm Khách hàng xác nhận sử dụng Dịch vụ của SWIFT247.
 • Trường hợp Bất khả kháng
  • Trong trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng, SWIFT247 không bị xem là vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận với Khách hàng và không phải chịu trách nhiệm đối với Khách hàng do chậm trễ thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình do ảnh hưởng bởi sự kiện Bất khả kháng đó.
  • SWIFT247 sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình sau khi sự kiện Bất khả kháng chấm dứt.
  • Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài dẫn đến giao dịch không thể thực hiện được, khách hàng có thể yêu cầu hủy đơn hàng. Trường hợp hàng hóa đã được chuyển giao cho SWIFT247, SWIFT247 sẽ bảo quản và hoàn trả cho khách hàng theo quy trình chuyển trả hàng hóa. Khách hàng sẽ được hoàn trả cước phí vận chuyển hàng hóa đã thanh toán tuy nhiên khách hàng có trách nhiệm phải thanh toán cước phí chuyển trả hàng hóa.
 • Hiệu lực từng phần

Nếu có một hoặc nhiều điều khoản trong Điều khoản chung này và/ hoặc bất kỳ thỏa thuận nào giữa SWIFT 247 và Khách hàng không có hiệu lực, không hợp pháp hoặc không thể thực thi được dưới bất cứ khía cạnh nào theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì giá trị và tính khả thi của phần còn lại của các văn bản và/ hoặc thỏa thuận này sẽ không bị thiệt hại hoặc bị ảnh hưởng.

 • Sửa đổi, điều chỉnh

SWIFT247 có quyền sửa đổi, điều chỉnh Điều khoản chung này theo từng thời kỳ và sẽ thông báo đến Khách hàng thông qua trang thông tin điện tử chính thức của SWIFT247 và/ hoặc Ứng dụng và/ hoặc các kênh thông tin chính thức khác của SWIFT247.

 • Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
  • Điều khoản chung này và bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng và SWIFT247 được giải thích và điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.
  • Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản chung này hoặc Dịch vụ của SWIFT247 sẽ được giải quyết trước tiên bằng thương lượng hoặc hòa giải. Trường hợp tranh chấp vẫn không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải, một bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIAO NHẬN HÀNG HÓA
 • Quy định chung liên quan đến việc giao nhận hàng hóa
 • Trong trường hợp, trọng lượng Hàng hóa thực tế vượt quá mức chênh lệch cho phép theo quy định trên, SWIFT247 sẽ thông báo về trọng lượng thực tế của Đơn hàng cho Khách hàng. 
 • SWIFT247 có quyền từ chối vận chuyển Đơn hàng nêu trên, và khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho SWIFT247 các chi phí liên quan.
 • Khách hàng có trách nhiệm điều chỉnh lại trọng lượng thực tế của Đơn hàng và thanh toán cước phí chênh lệch về trọng lượng (nếu có) trên Ứng dụng để đơn hàng được tiếp tục hành trình vận chuyển. Nếu cước phí chênh lệch không được thanh toán thì Đơn hàng sẽ được lưu giữ tại kho của SWIFT247 theo quy trình lưu kho quy định ở Điều 4 bên dưới.

Lưu ý:

 • SWIFT247 sẽ tính trọng lượng quy đổi của tất cả các đơn hàng và tiến hành so sánh với trọng lượng thực tế của đơn hàng để tính cước phí dịch vụ. Cước phí dịch vụ sẽ được tính dựa theo trọng lượng nào lớn hơn.
 • SWIFT247 cung cấp Dịch vụ giao, nhận tại nhà của người gửi hoặc/và người nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp địa chỉ người gửi hoặc/ và người nhận ở các chung cư, tòa nhà cao tầng, SWIFT247 chỉ hỗ trợ giao/ nhận Hàng hóa tại cổng ra vào của chung cư, tòa nhà cao tầng hoặc địa điểm phù hợp khác.
 • Hàng hóa chuyển trả, lưu kho:
  • Hàng hóa không có người nhận:

Hàng hóa không có người nhận là hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Hàng hóa gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại (gọi là hàng hóa bị từ chối nhận).
 • Hàng hóa không gửi được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi sau thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày bưu gửi được chấp nhận.
 • Hàng hóa không có người nhận sẽ được cập nhật trạng thái Đơn hàng thành “Giao hàng thất bại” trên Ứng dụng. Khách hàng có thể theo dõi được tình trạng Đơn hàng hoặc được gửi thông báo điện tử từ hệ thống tự động của SWIFT247 hoặc được thông báo từ nhân viên chăm sóc khách hàng của SWIFT247.
  • Quy định về việc chuyển trả Hàng hóa

Quy định cho dịch vụ C2C trong nước:

 • Trường hợp Khách hàng không mua Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa trả lại do không giao được hàng:
 • Trong vòng ba (03) Ngày làm việc, Khách hàng thanh toán phí chuyển trả cho SWIFT247 về địa điểm gửi hàng ban đầu của Khách hàng.
 • Sau khi phí chuyển trả được thanh toán, Hàng hóa sẽ được chuyển trả về địa điểm gửi hàng ban đầu trong vòng tối đa hai (02) Ngày làm việc tính từ thời điểm phí chuyển trả được thanh toán. SWIFT 247 không áp dụng phí lưu kho trong thời hạn chờ thanh toán phí chuyển trả Hàng hóa.
 • Trường hợp phí chuyển trả không được thanh toán trong thời hạn trên, SWIFT 247 sẽ đưa Hàng hóa vào kho lưu của SWIFT 247 và chuyển trạng thái về dạng “lưu kho” trên Ứng dụng. 
 • Trường hợp Khách hàng đã mua gói Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa trả lại do không giao được hàng: SWIFT247 đảm bảo Hàng hóa sẽ được chuyển trả trở về địa điểm người gửi ban đầu, bảo hiểm hàng hóa trả lại có giá trị tối đa 50% cước phí chiều gửi hàng.

Lưu ý: phí chuyển trả hàng hóa và gửi về điểm tiếp nhận ban đầu được tính như một đơn hàng mới.

Quy định cho dịch vụ C2C quốc tế:

 • Các đơn hàng bị người nhận hàng từ chối, hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể phát được sẽ được lưu lại, SWIFT247 sẽ cố gắng liên lạc với người gửi hàng để nhận chỉ thị bổ sung, tuy nhiên, không bao gồm việc gửi trả lại điểm xuất phát. SWIFT247 sẽ giữ đơn hàng đó lại trong một khoảng thời gian hợp lý, được SWIFT247 toàn quyền quyết định (nhưng không quá ba mươi ngày), và khi nỗ lực thương mại hợp lý để thông báo cho người gửi hàng, SWIFT247 giữ quyền xử lý đơn hàng sau đó theo quyền tự quyết của mình, bao gồm nhưng không giới hạn việc tiêu hủy gói hàng đó. SWIFT247 sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ khiếu nại nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với đơn hàng mà người nhận hàng từ chối nhận.
  • Hàng hóa lưu kho
 • Với hàng hóa thông thường, trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày hàng hóa được đưa vào kho lưu, nếu Khách hàng đồng ý tiếp nhận lại hàng hóa được trả về, Khách hàng phải thanh toán cho SWIFT 247 chi phí lưu kho dựa trên số ngày lưu kho thực tế và cước phí vận chuyển về địa điểm ban đầu (nếu có).
 • Đặc biệt với hàng hóa dễ bị hư hỏng: thời gian lưu kho tối đa là năm (05) ngày làm việc.
 • Trường hợp phát hiện vật phẩm trong hàng hóa không gửi được bị hỏng do đặc tính tự nhiên gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường thì SWIFT247 có quyền lập biên bản và quyết định tiêu hủy ngay lập tức vật phẩm, hàng hóa này.
 • Nếu Hàng hóa vẫn không được nhận sau thời hạn trên, Mã đơn hàng này sẽ hết thời gian lưu kho và chuyển sang trạng thái “Đơn hàng vô thừa nhận” trên Ứng dụng.
 • SWIFT 247 có toàn quyền tiêu hủy, hoặc thanh lý cho bất kỳ bên thứ ba nào đối với Hàng hóa thuộc Đơn hàng vô thừa nhận.
 • Hàng hóa hoàn trả
 • Trường hợp Hàng hóa hoàn trả như tình trạng ban đầu, không có dấu hiệu tổn thất, hư hỏng, Khách hàng và nhân viên/ người phụ trách/ đối tác được chỉ định của SWIFT 247 sẽ tiến hành xác nhận tình trạng Hàng hóa và làm thủ tục nhận lại Hàng hóa. Trạng thái của Đơn hàng trên Ứng dụng sẽ được cập nhật thành “Đã nhận hàng”.
 • Trường hợp Hàng hóa có dấu hiệu tổn thất, hư hỏng, thiệt hại: Khách hàng và nhân viên/ người phụ trách/ đối tác được chỉ định của SWIFT247 cùng tiến hành kiểm tra nội dung Hàng hóa hoàn trả, xác định đúng Đơn hàng của Khách hàng và lập biên bản về tình trạng của Hàng hóa tại thời điểm nhận hàng. Khách hàng từ chối nhận hàng và gửi khiếu nại trực tiếp, cung cấp biên bản, cùng bằng chứng liên quan cho SWIFT 247 để hỗ trợ giải quyết khiếu nại.
 • SWIFT247 từ chối tiếp nhận giải quyết bất kỳ khiếu nại phát sinh sau khi Khách hàng đã ký xác nhận và đồng ý nhận lại Hàng hóa hoàn trả.
 • Khiếu nại và xử lý
  • Thời hạn chấp nhận khiếu nại: 

Mọi khiếu nại liên quan đến Đơn hàng bị mất, bị hư hỏng, bị suy suyển, tổn thất phải được lập thành biên bản và phải được gửi đến SWIFT247 trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm hệ thống ghi nhận tình trạng giao hàng.

 • Thời gian tiếp nhận khiếu nại:

Thời gian phản hồi tiếp nhận khiếu nại được tính kể từ khi SWIFT 247 nhận được biên bản khiếu nại của khách hàng (trong giờ làm việc hành chính) như sau:

 • Trong vòng 03 giờ đối với những khiếu nại phát sinh cho trường hợp giao/ lấy hàng.
 • Trong vòng 24 giờ đối với khiếu nại cho các trường hợp còn lại (mất, thất lạc, tổn thất hàng hóa).
 • Thời gian trả lời khiếu nại: 

Trong khoảng từ 05 đến 07 ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại và Khách hàng cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan đến việc khiếu nại đủ căn cứ để xác minh lỗi do bên nào.

 • Bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Khách hàng: Khách hàng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho SWIFT247 và bên thứ ba liên quan (nếu có) trong trường hợp:

 • Thiệt hại xảy ra do lỗi của Khách hàng.
  • Hàng hóa thuộc danh mục Hàng hóa cấm vận chuyển gây thiệt hại đến SWIFT 247 hoặc bên thứ ba khác (nếu có).
  • Hàng hóa không đóng gói đúng quy cách gây thiệt hại đến SWIFT247 hoặc bên thứ ba khác (nếu có).
  • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của SWIFT247:  Trong trường hợp thiệt hại xảy ra do một phần lỗi của Khách hàng, SWIFT247 sẽ chỉ bồi thường thiệt hại tương ứng với phần lỗi của SWIFT247.
  • Chính sách bồi thường thiệt hại cho Hàng hóa mất mát, tổn thất, hư hỏng được thực hiện theo quy định tại Khoản 8 dưới đây.
 • Chính sách về bồi thường thiệt hại

Quy định cho dịch vụ C2C trong nước:

Các phạm vi bảo hiểm: Áp dụng bảo hiểm “Đơn bảo hiểm trách nhiệm Người khai thác dịch vụ vận tải” cho phần trách nhiệm liên quan đến hàng hóa quy định tại Chương 5 áp dụng cho đường Hàng không và đường bộ.

Mức bồi thường trách nhiệm tối đa của SWIFT 247 với các đơn hàng bị mất mát, hư hỏng, tổn thất hay suy suyễn như sau:

BỒI THƯỜNG MẤT, THẤT LẠC
Hàng hóa giá trị cao100% giá trị hợp đồng bảo hiểm tối đa 100.000.000VND
Bảo hiểm nhà vận chuyển600.000VND/kg tối đa 10.000.000VND
BẢO HIỂM HOÀN HÀNG
Bảo hiểm hoàn hàng50% chi phí chuyển trả hàng tối đa 500.000VND

Quy định cho dịch vụ C2C quóc tế:

Trong trường hợp có áp dụng Công ước về thống nhất một số quy tắc liên quan đến vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không ký kết tại Warsaw vào ngày 12 tháng 10 năm 1929 (và bất kỳ văn bản sửa đổi bổ sung, bao gồm Nghị định thư bổ sung số 4 ký kết tại Montreal vào tháng 9 năm 1975, hoặc Công ước về thống nhất một số quy tắc cho vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không (Montreal, ngày 28 tháng 5 năm 1999)) hoặc Công ước CMR (Công ước về Hợp đồng vận tải đường bộ quốc tế) hoặc luật pháp quốc gia thừa nhận hoặc thực hiện các công ước này (sau đây gọi chung là Quy tắc Công ước để đảm bảo tính thuận tiện) hoặc (và trong phạm vi có thể) pháp

luật quốc gia bắt buộc khác, trách nhiệm của SWIFT247 sẽ bị ràng buộc và điều chỉnh và sẽ được hạn chế theo các quy định hiện hành. Theo Luật Việt Nam thì SWIFT247 chỉ có nghĩa vụ bồi thường đối với việc không thực hiện với sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý và trách nhiệm bồi thường của SWIFT247 sẽ được quyết định theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ, SWIFT247 có nghĩa vụ bồi thường: (a) theo quy định của pháp luật Việt Nam (trên cơ sở mất, thiệt hại, hoặc tráo đổi thực tế xảy ra đối với toàn bộ lô hàng); và (b) trong mọi trường hợp trách nhiệm bồi thường sẽ tương đương với mức bồi thường tối thiểu được quy định bởi pháp luật Việt Nam liên quan đến dịch vụ bưu chính quốc tế tùy từng thời điểm (tại ngày công bố các điều khoản và điều kiện này, giới hạn trách nhiệm tối thiểu tương đương với 9 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), áp dụng cho khối lượng của toàn bộ lô hàng, với điều kiện là tổng số tiền bồi thường trong mọi trường hợp không thấp hơn 30 SDR/lô hàng, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã thanh toán bởi hoặc thay mặt cho người gửi hàng của dịch vụ bưu chính quốc tế hiện hành).

Trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần (không phải toàn bộ), SWIFT247 có nghĩa vụ bồi thường: (a) theo quy định của pháp luật Việt Nam (trên cơ sở mất, thiệt hại, hoặc tráo đổi thực tế xảy ra đối với phần liên quan của lô hàng); và (b) trong mọi trường hợp không cao hơn mức trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ như nêu trên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

 • Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của SWIFT 247

SWIFT247 không có trách nhiệm bồi thường bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với Hàng hóa của Khách hàng trong những trường hợp sau đây:

 • Trường hợp bất khả kháng dẫn đến hàng hóa của khách hàng bị tổn thất, hư hỏng hoặc thiệt hại.
  • Nguyên nhân khách quan do chuyến bay bị chậm trễ hoặc hủy chuyến.
  • Đơn hàng gửi bị tổn thất, hư hỏng hoặc thiệt hại do Khách hàng đóng gói không tuân thủ quy cách.
  • Đơn hàng gửi bị phát nhầm, thất lạc do lỗi cung cấp thông tin của Khách hàng.
  • Đơn hàng gửi có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.
  • Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.
  • Khách hàng hoặc người gửi không chứng minh được việc gửi, suy suyển và hư hỏng của hàng hóa.
  • Khách hàng hoặc người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi hàng.
  • Đơn hàng gửi có chứa Hàng hóa cấm vận chuyển, Hàng hóa vận chuyển có điều kiện không đáp ứng đủ điều kiện quy định, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, tịch thu hoặc bị tiêu huỷ theo quy định của pháp luật.
  • Phần giá trị khai không chính xác, khai vượt quá giá trị thực tế của Đơn hàng gửi khai giá (theo quy định ở Điều 3 ở trên).
  • Khách hàng hoặc người gửi không thực hiện đúng quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo như thỏa thuận và quy định của pháp luật.
  • Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được phát sinh từ việc mất mát, tổn thất, hư hỏng Hàng hóa.
  • Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ khách hàng hoặc người gửi.
  • Từ chối thực hiện bất kỳ khoản thanh toán bất hợp pháp nào thay cho người gửi.
  • Những trường hợp gián đoạn mạng lưới giao thông đường hàng không trên quy mô toàn quốc hay quy mô địa phương.
  • Những khiếm khuyết tiềm ẩn hay thiếu sót vốn có của hàng hóa gửi đi.
  • Những hành vi thiếu sót của người gửi hay bên thứ 3 như:
 • Người gửi hay bất kỳ bên nào khác đòi quyền lợi với hàng gửi khiến người gửi vi phạm nghĩa vụ của mình theo quy định của điều khoản và điều kiện này cụ thể là những nghĩa vụ được nêu ở mục 4.1. 
 • Một hành vi hay bất kỳ sự chểnh mảng nào của viên chức nào trong ngành An ninh, Hải quan, Hàng không, Sân bay hay Nhà nước.
 • DỊCH VỤ CARGO DIRECT NỘI ĐỊA

Bằng việc yêu cầu hoặc chấp nhận hàng hóa hoặc dịch vụ từ SWIFT247 tại Việt Nam (“Lãnh Thổ”), Khách Hàng được cho là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện dịch vụ sau đây (“Các Điều Khoản và Điều Kiện”) khi hợp đồng được giao kết giữa SWIFT247 và Khách Hàng. Trừ khi SWIFT247 và Khách Hàng có thỏa thuận khác, hợp đồng giữa SWIFT247 và Khách Hàng được giao kết khi SWIFT247 chấp nhận yêu cầu của Khách Hàng đối với hàng hóa và dịch vụ.

 1. Định Nghĩa và Quy Tắc Diễn Giải

 “SWIFT247” hoặc “Chúng tôi” có nghĩa là Công ty TNHH SWIFT247 được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 “Khách Hàng” có nghĩa là bất kỳ Người nào trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp nhận dịch vụ do SWIFT247 cung cấp, vì lợi ích của Người đó hoặc theo yêu cầu của Người đó, bao gồm tất cả đại lý, nhà thầu, và/hoặc đại diện khác của Người đó, bao gồm cả các bên vận tải đường biển, bên nhập khẩu, bên xuất khẩu, các bên thông báo, hãng vận tải, bên được bảo đảm, bên quản lý kho, bên mua và/hoặc bên bán, đại lý của bên vận chuyển đường biển, công ty bảo hiểm và bên phát hành bảo lãnh, đại lý là bên vận chuyển hàng rời (break-bulk), bên nhận hàng, bên nắm giữ và bên nhận chuyển nhượng đối với Chứng Từ Vận Tải, Chứng Từ Lưu Kho hoặc các giấy tờ thương mại khác, và các bên khác. Người trực tiếp yêu cầu SWIFT247 cung cấp dịch vụ chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện này thay mặt cho tất cả những Người nêu trên và sẽ cung cấp bản sao của Các Điều Khoản và Điều Kiện cho tất cả những Người nêu trên.

“Ứng dụng” là một phần mềm ứng dụng di động thuộc quyền sở hữu và khai thác của SWIFT 247, có chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: tương tác, thực hiện việc tạo Đơn hàng và thanh toán cho SWIFT 247.

 “Đơn Vị Chính Phủ” có nghĩa là bất kỳ quốc gia, tiểu bang, tỉnh, quận, hạt, thành phố, hoặc bất kỳ tòa án, hội đồng xét xử, cục, sở, cơ quan chức năng, tổ chức hoặc cơ quan giúp việc của bất kỳ đơn vị nào nêu trên.

“Pháp Luật” có nghĩa là từng luật, quy chế, bộ quy tắc, quy tắc, quy định, pháp lệnh, pháp quyền, nguyên tắc pháp luật, lệnh, sắc lệnh, phán quyết, hướng dẫn hiện hành hoặc trong tương lai, hoặc một hình thức tương đương được ban hành lại, phê chuẩn, thông qua, ban hành, hoặc phát hành bởi một Đơn Vị Nhà Nước hiện hành, và tất cả các công ước quốc tế được phê chuẩn theo Lãnh Thổ (và, nếu áp dụng, Việt Nam) hoặc bằng cách khác được bắt buộc áp dụng theo pháp luật của Lãnh Thổ (và, nếu áp dụng, Việt Nam) và/hoặc Lãnh Thổ.

Các thuật ngữ như “trách nhiệm pháp lý”, “nghĩa vụ”, và “trách nhiệm” bao gồm mọi nhiệm vụ thanh toán tiền, chuyển giao giá trị, cung cấp dịch vụ, thực hiện hành vi, hoặc hạn chế thực hiện hành vi.

 “Người” bao gồm cả cá nhân, mối quan hệ tín thác, tài sản, mối quan hệ hợp tác, hiệp hội, doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận, Đơn Vị Chính Phủ hoặc pháp nhân khác.

 “Chứng Từ Lưu Kho” có nghĩa là biên nhận lưu kho, thỏa thuận lưu kho, hoặc chứng từ khác chứng minh việc nhận hàng hóa để lưu kho, phân phối hoặc xử lý khác.

Thuật ngữ “bên thứ ba” bao gồm từng người sau đây, bởi bất kỳ người nào được chọn hoặc được bồi thường: bên vận chuyển, người lái xe tải, người đẩy xe,người lái tàu vận tải nhỏ, đại lý giao nhận, bên trung gian vận chuyển đường biển,đại lý vận tải đường biển, nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu, đại lý hải quan, đại lý, bên quản lý kho bãi và từng Người khác là bên có hàng hóa được ủy thác vận tải, vận chuyển bằng xe thồ, vận chuyển bằng xe đẩy, xử lý, giao hàng, lưu trữ, phân phối, thông quan, nhập hàng, hoặc các dịch vụ hoặc hoạt động khác.

 “Chứng Từ Vận Tải” có nghĩa là vận đơn, hóa đơn vận tải, biên lai nhận hàng của bên giao nhận, hợp đồng vận chuyển, hoặc chứng từ khác do SWIFT247 cấp chứng minh cho việc nhận hàng hóa để vận chuyển.

“Hàng hóa” là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, hóa đơn, các giấy tờ khác, hoặc vật phẩm do khách hàng yêu cầu SWIFT 247 vận chuyển từ người gửi đến người nhận. Hàng hóa phải là các loại hàng hóa được phép vận chuyển, không thuộc danh mục hàng hóa cấm vận chuyển, và phải tuân thủ tất cả các quy định về vận chuyển của pháp luật Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của các Nhà vận chuyển có liên quan trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

“Hàng hóa cấm vận chuyển” là các loại vật phẩm, hàng hóa bị cấm vận chuyển, lưu hành hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia có liên quan và quy định của các Nhà vận chuyển liên quan.

“Hàng hóa vận chuyển có điều kiện” là các loại vật phẩm, hàng hóa bị hạn chế hoặc buộc phải tuân thủ các điều kiện nhất định trong quá trình vận chuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia có liên quan và quy định của các Nhà vận chuyển liên quan.

“Hàng hóa nguy hiểm” là những vật hoặc chất có khả năng gây nguy hiểm, rủi ro cho sức khỏe, sự an toàn, tài sản hay môi trường được liệt kê hoặc được phân loại trong danh sách hàng hóa nguy hiểm do IATA (International Air Transport Association – Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) quy định.

“Chỉ tiêu thời gian vận chuyển” là khoảng thời gian bắt đầu tính kể từ khi đơn hàng được xác nhận trên Ứng dụng đến thời điểm Hàng hóa được giao đến địa điểm chỉ định cho người nhận được thể hiện trên thông tin đơn hàng (không tính thời gian chậm trễ trong việc giao hàng và nhận hàng từ phía người gửi và/ hoặc người nhận, và các trường hợp bất khả kháng của các Nhà vận chuyển có liên quan).

 Các thuật ngữ như “bao gồm” và “kể cả” sẽ không giới hạn. Tất cả tham chiếu đến các chứng từ bao gồm chứng từ bằng giấy hoặc bằng hình thức điện tử. Các nội dung ghi chú chỉ cho mục đích thuận tiện và không là một phần trong Các Điều Khoản và Điều Kiện này. Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được diễn giải mà không xét đến bất kỳ cơ sở giả định hoặc quy tắc yêu cầu Các Điều Khoản và Điều Kiện này phải được diễn giải theo hướng bất lợi cho Người lập một phần hoặc toàn bộ dự thảo Các Điều Khoản và Điều Kiện này. Nếu Các Điều Khoản và Điều Kiện này xung đột với các điều khoản của Chứng Từ Vận Tải hoặc Chứng Từ Lưu Kho do SWIFT247 cấp, thì các điều khoản của Chứng Từ Vận Tải hoặc Chứng Từ Lưu Kho đó sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu bất kỳ phần nào của Các Điều Khoản và Điều Kiện được cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành tại lãnh thổ tài phán theo phán quyết chung thẩm, không thể kháng cáo, thì phán quyết đó không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thi hành của bất kỳ phần nào khác của Các Điều Khoản và Điều Kiện này tại lãnh thổ tài phán đó hoặc bất kỳ phần nào của Các Điều Khoản và Điều Kiện này tại một lãnh thổ tài phán khác.

 • Vai Trò của SWIFT247

SWIFT247 hành động với tư cách là đại lý trực tiếp của Khách Hàng trong mọi trường hợp, trừ trường hợp SWIFT247 hành động với tư cách là bên vận chuyển hoặc trường hợp SWIFT247 hành động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ lưu kho.

 • Chọn Tuyến Vận Tải hoặc Đại Lý

Trừ trường hợp SWIFT247 đồng ý khác đi, SWIFT247 được toàn quyền lựa chọn phương tiện, tuyến vận tải, và quy trình sẽ được thực hiện khi xếp dỡ, vận chuyển, chất hàng, dỡ hàng, lưu kho, nhập kho, chuyển giao, phân phối, hoặc nói cách khác giao dịch bằng hàng hóa, và cũng được toàn quyền lựa chọn các bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ này. Tất cả các bên thứ ba đó sẽ được xem là các đại lý của Khách Hàng. Thông báo của SWIFT247 gửi cho Khách Hàng về việc một Người cụ thể được chọn để cung cấp dịch vụ sẽ không được diễn giải là Người đó sẽ cung cấp các dịch vụ đó.

 • Báo Giá Không Ràng Buộc

Các báo giá của SWIFT247 chỉ cho mục đích thông tin và sẽ được thay đổi mà không cần thông báo. Không có báo giá nào ràng buộc SWIFT247 trừ trường hợp SWIFT247 đồng ý xếp dỡ hoặc vận chuyển hàng hóa với giá và các điều khoản thanh toán cụ thể.

 • Nghĩa Vụ của Khách Hàng

(a) Khách Hàng phải thực hiện các quy định sau đây liên quan đến dịch vụ được SWIFT247 cung cấp: (1) cung cấp và tiết lộ tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết để xếp dỡ, vận chuyển, chất hàng, dỡ hàng, lưu kho, thông quan, nhập kho, chuyển giao, phân phối và bằng cách khác xử lý hàng hóa (bao gồm các hoá đơn thương mại theo đúng mẫu và số, các tài liệu khác cần thiết hoặc hữu ích khác trong việc lập tờ khai hải quan và các thông tin khác để cho phép SWIFT247 thực hiện các dịch vụ, bao gồm cả giá trị tính thuế, trọng lượng, kích thước, số lượng, kiện hàng, thùng hàng hoặc container hàng, tình trạng hàng hóa, phân loại, nước xuất xứ, tính xác thực của hàng hoá và bất kỳ nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào liên quan đến hàng hóa, quyền xuất khẩu, nhập khẩu và/hoặc phân phối hàng hóa của Khách Hàng và tính hợp lệ của hàng hóa, theo Pháp Luật, tất cả đều phải bằng ngôn ngữ và theo yêu cầu của Pháp Luật của nước xuất xứ hoặc điểm đến); (2) ngay lập tức thông báo cho SWIFT247 về bất kỳ sai sót, sai lệch, kê khai chưa chính xác hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác; (3) kiểm tra lại tất cả các tài liệu, tờ khai, hồ sơ bảo mật và các hồ sơ đệ trình khác được lập hoặc nộp cho bất kỳ Đơn Vị Chính Phủ hoặc bất kỳ Người nào khác; và (4) duy trì tất cả các hồ sơ sổ sách theo yêu cầu theo Pháp Luật hiện hành. Trừ khi có thỏa thuận khác, SWIFT247 sẽ chỉ lưu giữ hồ sơ mà Pháp Luật hiện hành yêu cầu SWIFT247 phải duy trì, nhưng sẽ không hành động trong tư cách là “bên giữ hồ sơ” hoặc “bên thứ ba giữ hồ sơ” cho Khách Hàng. SWIFT247 không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thủ tục nào được tiến hành hoặc các hình phạt, tiền phạt do Đơn Vị Chính Phủ áp dụng do Khách Hàng không tuân thủ Pháp Luật.

(b) SWIFT247 không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách Hàng đối với khoản tăng thuế nhập khẩu, hình phạt, tiền phạt hoặc chi phí, trừ trường hợp phát sinh do bất cẩn hoặc lỗi khác của SWIFT247, mà trong trường hợp đó trách nhiệm pháp lý của SWIFT247 được điều chỉnh theo các quy định tại Đoạn 7 và Đoạn 8 dưới đây.

(c) Khách Hàng cam đoan, bảo đảm và giao ước tính chính xác, đầy đủ, và hoàn chỉnh của tất cả các tài liệu và thông tin được cung cấp cho SWIFT247 bởi hoặc đại diện cho Khách Hàng. SWIFT247 không có trách nhiệm thẩm tra tính chính xác, đầy đủ, và hoàn chỉnh của bất kỳ tài liệu hoặc thông tin và trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm đối với thông tin mà Khách Hàng không cung cấp bằng văn bản. SWIFT247 có thể dựa vào tất cả tài liệu và thông tin được cung cấp cho SWIFT247. Trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào, thì SWIFT247 có thể theo toàn quyền tùy nghi của mình định đoạt liên quan đến hàng hóa.

(d) Khách Hàng cam đoan, bảo đảm và giao ước rằng Khách Hàng tuân thủ và sẽ luôn tuân thủ tất cả các Pháp Luật hiện hành, bao gồm bất kỳ Pháp Luật phòng chống tham nhũng nào, nếu được áp dụng, và rằng thông tin Khách Hàng cung cấp cho SWIFT247 liên quan đến việc Khách Hàng tuân thủ các Pháp Luật hiện hành là chính xác và đầy đủ. Khách Hàng cũng tuân thủ tất cả các Pháp Luật hiện hành, bao gồm tất cả các Pháp Luật hiện hành liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa, đóng gói, vận chuyển, lưu kho, thông quan hoặc giao nhận hàng hóa. Khách Hàng cam đoan, bảo đảm và giao ước thêm rằng tất cả hàng hóa được ghi nhãn, đề địa chỉ và đóng gói thích hợp để không bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển bằng đường hàng không và đường bộ. SWIFT247 không chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng đối với [bất kỳ] tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc sự chậm trễ nào do Khách Hàng không tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện này. Khách Hàng sẽ bồi hoàn/bồi thường và giữ cho SWIFT247 không bị thiệt hại đối với bất kỳ và tất cả yêu cầu bồi thường, tổn thất, hoặc thiệt hại phát sinh từ hành vi của Khách Hàng hoặc bất kỳ cán bộ quản lý, giám đốc, nhân viên, đại lý, chủ sở hữu hoặc Người nào khác làm việc cho hoặc làm việc cùng với Khách Hàng theo các Điều Khoản và Điều Kiện này, mà cấu thành hành vi vi phạm của Khách Hàng đối với các nghĩa vụ, cam đoan, bảo đảm và giao ước được quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện này.

(e) Trừ khi có thỏa thuận khác đi, Khách Hàng phải thanh toán mọi khoản thuế và các lệ phí khác bằng hệ thống thanh toán bù trừ tự động hoặc phương pháp khác theo yêu cầu của Đơn Vị Chính Phủ hữu quan.

(g) Nếu SWIFT247 soạn lập và/hoặc phát hành Chứng Từ Vận Tải hoặc Chứng Từ Lưu Kho, SWIFT247 không có nghĩa vụ ghi cụ thể trên Chứng Từ Vận Tải hoặc Chứng Từ Lưu Kho nêu trên số lượng, kiện hàng và/hoặc thùng carton, v.v., hay tình trạng của hàng hóa.

 • Bảo Hiểm

Trừ khi SWIFT247 có thỏa thuận khác đi, SWIFT247 không có nghĩa vụ mua bảo hiểm. Nếu SWIFT247 đồng ý mua bảo hiểm, SWIFT247 có quyền lựa chọn Các công ty bảo hiểm và bên thẩm định bảo hiểm. Bên được bảo hiểm chỉ có quyền truy đòi bên bảo hiểm mà không có quyền truy đòi đối với SWIFT247. Khách Hàng chịu trách nhiệm đối với tất cả phí bảo hiểm và lệ phí mà SWIFT247 chịu để thu xếp việc bảo hiểm.

 • Giới Hạn Trách Nhiệm Đối Với Tổn Thất, Thiệt Hại, Chi Phí hoặc Sự Chậm Trễ

(a) SWIFT247 không có nghĩa vụ nào ngoài nghĩa vụ được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện hoặc tại bất kỳ Chứng Từ Vận Tải hoặc Chứng Từ Lưu Kho nào do SWIFT247 phát hành. Trừ khi được quy định một cách cụ thể tại các Điều Khoản và Điều Kiện và còn phụ thuộc vào các giới hạn/hạn chế theo quy đinh Pháp Luật, SWIFT247 không đưa ra các bảo đảm rõ ràng hoặc ngầm định liên quan đến các dịch vụ của SWIFT247.

(b) Còn phụ thuộc vào các giới hạn được Pháp Luật quy định, trong trường hợp không có sơ suất hoặc lỗi nào khác đã được chứng minh là do SWIFT247 trong thời gian SWIFT247 đang giữ hàng hóa thì SWIFT247 không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách Hàng đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc sự chậm trễ nào.

(c) Tùy thuộc vào các giới hạn trách nhiệm pháp lý khác tại các tiểu mục (d) và (e) và các giới hạn được Pháp Luật quy định, trách nhiệm pháp lý của SWIFT247 đối với tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc sự chậm trễ phát sinh từ các sơ suất hoặc lỗi nào khác đã được chứng minh là do SWIFT247 được giới hạn như sau:

 (1) Nếu yêu cầu bồi thường có liên quan đến các dịch vụ vận chuyển được bao gồm trong Chứng Từ Vận Tải hoặc các dịch vụ lưu kho, phân phối hoặc xếp dỡ hàng được bao gồm trong Chứng Từ Lưu Kho do SWIFT247 phát hành thì các hạn mức tiền thuộc trách nhiệm của SWIFT247 được quy định trong Chứng Từ Vận Tải hoặc Chứng Từ Lưu Kho; hoặc

(2) Nếu khoản (1) không áp dụng, thì là 200,000 VND cho mỗi cân hàng hoặc giá trị của chuyến hàng trên hóa đơn thương mại, tùy chọn mức nào thấp hơn. Tuy nhiên, số tiền được áp dụng đối với bất kỳ phần tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc sự chậm trễ nào sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ.

(d) Khách Hàng xác nhận rằng SWIFT247 và các bên thứ ba được ủy thác hàng hóa giới hạn trách nhiệm pháp lý của họ đối với tổn thất, thiệt hại, chi phí, hoặc sự chậm trễ. Khách Hàng có thể tăng mức trách nhiệm pháp lý của SWIFT247 hơn các hạn mức được quy định tại tiểu mục (c) nếu SWIFT247 đồng ý với yêu cầu tăng đó trước khi SWIFT247 cung cấp bất kỳ dịch vụ và thỏa thuận quy định hạn mức trách nhiệm pháp lý của SWIFT247 và khoản tiền bồi thường bổ sung được nhận hoặc được thanh toán cho trách nhiệm pháp lý bổ sung.

(E) NHƯ MỘT GIỚI HẠN BỔ SUNG ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SWIFT247 VÀ TÙY THUỘC VÀO CÁC GIỚI HẠN ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG TỔNG GIÁ TRỊ CỘNG GỘP TỐI ĐA CỦA TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SWIFT247 ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CHO BẤT KỲ LỆ PHÍ, YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, THIỆT HẠI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, PHÁN QUYẾT, PHÍ TỔN, CHI PHÍ, KHOẢN THANH TOÁN HOẶC TỔN THẤT DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO TRONG SUỐT BẤT KỲ NĂM DƯƠNG LỊCH NÀO MÀ CHƯA BỊ GIỚI HẠN THEO CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA ĐOẠN 7 NÀY, CHO DÙ CÓ PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ DO SWIFT247 THỰC HIỆN HAY KHÔNG, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM, CỤ THỂ LÀ MỨC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 166, LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM.

 (f) NHƯ MỘT GIỚI HẠN BỔ SUNG ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SWIFT247 VÀ TÙY THUỘC VÀO MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SWIFT247 SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ, BAO GỒM VIỆC MẤT LỢI NHUẬN, THU NHẬP HOẶC CƠ HỘI, NGAY CẢ KHI SWIFT247 ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI NHƯ VẬY HOẶC ĐỐI VỚI VIỆC HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC VÀ BẤT KỂ PHÁT SINH NHƯ THẾ NÀO, BAO GỒM ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT, HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỐ TÌNH HOẶC CỐ Ý.

(g) CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TẠI ĐOẠN 7 NÀY ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ ĐÓ DẪN ĐẾN VIỆC BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀO MÀ LẼ RA ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐÓ VÀ KHÔNG XÉT ĐẾN VIỆC SWIFT247 KHÔNG THỰC HIỆN HOẶC CHẬM THỰC HIỆN.

(h) Khách Hàng theo đây từ bỏ tất cả các quyền và biện pháp khắc phục không bắt buộc được cung cấp cho Khách Hàng theo Pháp Luật.

(i) Khách Hàng xác nhận rằng hàng hóa có thể được ủy thác cho các bên thứ ba thực hiện còn phụ thuộc vào tất cả các điều kiện về các giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc sự chậm trễ và tùy thuộc vào tất cả các quy tắc, quy định, yêu cầu và điều kiện được ghi trong Chứng Từ Vận Tải, Chứng Từ Lưu Kho, biên nhận, bảng giá, hoặc các tài liệu khác được những Người khác phát hành. SWIFT247 không có thêm trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, hoặc sự chậm trễ phát sinh từ việc hành động hoặc không hành động của các bên thứ ba.

 • Giới Hạn Hành Động

(a) Liên quan đến bất kỳ việc hành động hoặc không hành động của SWIFT247, Khách Hàng phải gửi cho SWIFT247 đến địa chỉ văn phòng của SWIFT247 trong Lãnh Thổ khiếu nại bằng văn bản trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận hàng trong trường hợp thiếu hụt, hư hỏng hàng hoá; hai mươi mốt ngày, kể từ ngày phải trả hàng trong trường hợp mất mát hàng hoá. SWIFT247 sẽ thông báo cho Khách Hàng biết việc chấp nhận hoặc không chấp nhận khiếu nại trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trường hợp khiếu nại không được chấp nhận hoặc quá thời hạn trên mà không nhận được thông báo trả lời thì Khách Hàng có quyền khởi kiện.

(b) Trường hợp việc khiếu nại không được thực hiện trong thời hạn quy định tại đoạn (a) mục này thì việc khởi kiện không có giá trị, trừ trường hợp có sự lừa dối từ phía SWIFT247 hoặc Khách Hàng có lý do chính đáng.

(c) Như là một yêu cầu bổ sung, mọi vụ kiện thu hồi theo yêu cầu bồi thường của Khách Hàng đối với SWIFT247 phải được đưa ra giải quyết bằng thủ tục tố tụng trọng tài trong vòng một (1) năm sau ngày giao nhận hàng hóa hoặc xuất kho hàng hóa, ngày mà hàng hóa đáng lẽ sẽ được giao nhận hoặc xuất kho, hoặc ngày mà tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc sự chậm trễ khác phát sinh lần đầu tiên. Nếu các yêu cầu nêu trên tại đoạn (a) và đoạn (b) không được đáp ứng, SWIFT247 sẽ được miễn trừ đối với bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào đối với thiệt hại Khách Hàng đã gánh chịu, trong phạm vi Pháp Luật không quy định bắt buộc khác đi.

 • Thời Hạn Thanh Toán

Các quy định về thanh toán theo tiêu chuẩn của SWIFT247 yêu cầu nhận được đầy đủ khoản thanh toán trước khi thực hiện cung cấp dịch vụ. Trừ trường hợp SWIFT247 đồng ý khác đi, SWIFT247 không có nghĩa vụ thực hiện hoặc gánh chịu bất kỳ chi phí, bảo lãnh hoặc tạm ứng nào cho vì bất kỳ mục đích nào đại diện cho Khách Hàng.

 1. Bồi Hoàn / Bồi Thường

Khách Hàng sẽ bồi hoàn/bồi thường cho SWIFT247 và đảm bảo SWIFT247 không bị thiệt hại do và đối với tất cả các khoản lệ phí, yêu cầu bồi thường, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, phí tổn, chi phí, khoản thanh toán hoặc tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm giá mua, cước vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, lưu công hàng, thuế nhập khẩu, thuế, tiền phạt, hình phạt, các thiệt hại phát sinh do sự cố, gián tiếp, theo hệ quả hoặc điển hình, và chi phí thủ tục tố tụng và chi phí hợp lý của SWIFT247, bao gồm phí luật sư) phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ một hoặc một số trường hợp sau đây:

(a) Bất kỳ hành vi vi phạm nào của Khách Hàng đối với bất kỳ cam đoan, bảo đảm, giao ước, thỏa thuận, cam kết, chấp thuận hoặc từ bỏ nào;

(b) Việc Khách Hàng không thanh toán hoặc không thực hiện các nghĩa vụ của Khách Hàng đối với SWIFT247 khi đến hạn phải thực hiện hoặc cho bất kỳ Người nào khác (bao gồm bất kỳ Đơn Vị Chính Phủ, bên vận chuyển, nhà cung cấp, bên nắm giữ hoặc bên nhận chuyển nhượng đối với bất kỳ Chứng Từ Vận Tải, Chứng Từ Lưu Kho hoặc hồ sơ thương mại nào khác);

(c) Hành vi vi phạm của Khách Hàng đối với bất kỳ quy định Pháp Luật nào hoặc việc Khách Hàng không tiết lộ, chỉnh sửa hoặc điền đầy đủ bất kỳ tờ khai hải quan, tài liệu xuất kho, bảo mật hoặc các dữ liệu hoặc tài liệu nào khác;

(d) Bất kỳ yêu cầu/khiếu nại nào khác của bất kỳ Người nào khác chống lại SWIFT247 liên quan đến các dịch vụ do SWIFT247 cung cấp cho Khách Hàng, trong từng trường hợp, ngay cả khi không phải do bất kỳ sơ suất hoặc lỗi nào khác của Khách Hàng. Nếu có bất kỳ thủ tục, yêu cầu/khiếu nại, vụ kiện hoặc kiện tụng nào được tiến hành chống lại SWIFT247, thì SWIFT247 phải gửi văn bản thông báo cho Khách Hàng bằng thư [gửi qua bưu điện] đến địa chỉ được ghi trong hồ sơ của SWIFT247. Bằng chi phí của khách Hàng, SWIFT247 có thể thuê luật sư và các chuyên gia khác do SWIFT247 lựa chọn liên quan đến bất kỳ vấn đề cần được bồi hoàn/bồi thường nào. Nghĩa vụ bồi hoàn/bồi thường của Khách Hàng trong đoạn này sẽ không áp dụng trong trường hợp tòa án của lãnh thổ có thẩm quyền tài phán đưa ra phán quyết chung thẩm, không thể kháng cáo, cụ thể là tuyên rằng lệ phí, yêu cầu bồi thường, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, phí tổn, chi phí, khoản thanh toán hoặc tổn thất phát sinh trực tiếp và một cách đáng kể do sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi cố tình sai phạm của SWIFT247.

 1. Việc Bán Hàng Hóa Dễ Hỏng

Hàng hóa dễ hỏng hoặc động vật còn sống không được nhận và Khách Hàng không đưa ra chỉ thị nào đối với việc định đoạt có thể được bán hoặc định đoạt bằng cách khác mà không cần thông báo cho Khách Hàng, chủ sở hữu hoặc bên ký gửi hàng, và việc thanh toán hoặc đấu thầu số tiền ròng thu được từ việc bán sau khi trừ đi các khoản phí tương đương với phí giao hàng. Nếu vì lý do nào đó, một lô hàng bị từ chối hoặc vẫn không được nhận tại bất kỳ địa điểm nào hoặc bị trả lại, Khách Hàng vẫn phải thanh toán cho SWIFT247 tất cả các lệ phí và chi phí liên quan đến hàng hóa. Không có quy định nào bắt buộc SWIFT247 chuyển đi, nhập kho hoặc dọn hàng hóa hoặc thu xếp để định đoạt các hàng hóa đó.

 1. Quyền Cầm Giữ Chung đối với Bất Kỳ Tài Sản nào

SWIFT247 có quyền cầm giữ chung đối với bất kỳ và tất cả các tài sản (và các chứng từ có liên quan đến bất kỳ và tất cả các tài sản nêu trên) mà SWIFT247 hiện đang hoặc sau này chiếm hữu, nắm giữ hoặc kiểm soát hoặc đang trên đường vận chuyển như biện pháp bảo đảm cho tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ của Khách Hàng ở hiện tại và trong tương lai đối với SWIFT247. Quyền cầm giữ này bổ sung cho bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác mà SWIFT247 có thể có theo các thỏa thuận khác hoặc Pháp Luật hiện hành, và sẽ tồn tại cho đến sau khi bàn giao hoặc trả lại bất kỳ tài sản nào. SWIFT247 có quyền từ chối bàn giao hoặc trả lại bất kỳ tài sản nào nếu Khách Hàng có hành vi vi phạm đối với bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào đối với SWIFT247, ngay cả khi không liên quan đến tài sản đó. Nếu bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào nêu trên không được đáp ứng, SWIFT247 có thể thực hiện tất cả các quyền và biện pháp khắc phục của bên được bảo đảm theo Pháp Luật hiện hành, ngoài tất cả các quyền và biện pháp khắc phục khác có được theo các thỏa thuận khác và/hoặc Pháp Luật hiện hành. Bất kỳ thông báo nào cần phải có liên quan đến việc bán hoặc định đoạt khác đã được gửi ít nhất mười (10) ngày trước khi tiến hành biện pháp được đề xuất sẽ cấu thành thông báo công bằng và hợp lý. Bất kỳ khoản tiền dôi dư nào phát sinh từ việc bán hoặc định đoạt khác, sau khi khấu trừ tất cả các số tiền còn nợ SWIFT247, sẽ được chuyển trả cho Khách Hàng và Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thiếu hụt nào. Giá trị của tài sản mà SWIFT247 thực hiện quyền cầm giữ của mình sẽ tương đương với khoản nợ đến hạn mà Khách Hàng phải trả cho SWIFT247. SWIFT247 sẽ gửi thông báo cho Khách Hàng bằng văn bản ngay lập tức khi SWIFT247 thực thi quyền cầm giữ đối với tài sản đó và số tiền đến hạn mà Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho SWIFT247. Sau 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày của thông báo, nếu Khách Hàng vẫn không thanh toán cho SWIFT247 số tiền được yêu cầu thanh toán, SWIFT247 sẽ được quyền định đoạt tài sản đó để thanh toán số tiền còn nợ của SWIFT247.

 1. Tiền Thù Lao của SWIFT247

Tiền thù lao của SWIFT247 cho các dịch vụ và các khoản tạm ứng của SWIFT247 sẽ được gộp chung với và cộng vào các mức giá và lệ phí của tất cả các bên thứ ba để thực hiện việc xếp dỡ, vận chuyển, chất hàng, dỡ hàng, lưu kho, thông quan, nhập kho, giao nhận, phân phối hoặc nói cách khác xử lý hàng hóa, và sẽ không bao gồm bất kỳ tiền môi giới, hoa hồng, cổ tức hoặc thu nhập nào khác mà SWIFT247 nhận từ các công ty bảo hiểm hoặc Người khác. Khách Hàng sẽ thanh toán tất cả các phí tổn, chi phí và lệ phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) mà SWIFT247 đã chịu liên quan đến:

(a) Việc thực hiện thanh toán hoặc thanh toán bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào của Khách Hàng (bao gồm thông qua bất kỳ tiến hành hoặc tham gia vào, hoặc có liên quan đến, thủ tục phá sản hoặc thủ tục mất khả năng thanh toán, cho dù đang chờ xử lý ở bất kỳ địa điểm nào) hoặc

(b) Bất kỳ tranh chấp nào giữa SWIFT247 và Khách Hàng hoặc bất kỳ Người nào khác. Tất cả các số tiền còn nợ SWIFT247 phải được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ hợp pháp được quy định trong hóa đơn của SWIFT247 bằng nguồn tiền có sẵn ngay lập tức, không có chiết khấu, bù trừ, cấn trừ, thu hồi lại và không bị vướng vào, và không bị khấu trừ hoặc khấu trừ tại nguồn để nộp bất kỳ khoản thuế, thuế nhập khẩu, tịch biên, giữ lại, hoặc các vấn đề nào khác. Nếu bất kỳ số tiền nào không được thanh toán khi đến hạn, số tiền đó sẽ bị phát sinh tiền lãi cho đến khi được thanh toán với lãi suất là một phẩy năm phần trăm (1,5%) mỗi tháng (19,72% mỗi năm).

 1. Tài Sản Trí Tuệ

Tài sản trí tuệ được cung cấp, trình bày hoặc sử dụng liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào, bao gồm cơ sở dữ liệu, phần mềm, trang web, chương trình, quy trình và thủ tục, báo cáo, sách hướng dẫn, bản thuyết trình, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, bí quyết và bất kỳ quyền nào khác tương tự hoặc tài sản vô hình được công nhận theo Pháp Luật hiện hành (tất cả những nội dung trên, bao gồm mã nguồn và các thông tin tương tự, “Tài Sản Trí Tuệ”), được phát triển và duy trì với chi phí rất lớn, có giá trị lớn đối với SWIFT247, là tài sản bảo mật và độc quyền, và sẽ luôn là tài sản thuộc quyền sở hữu riêng và độc quyền của SWIFT247. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SWIFT247, Khách Hàng không được trực tiếp hay gián tiếp tìm cách hoặc thực tế tiết lộ, sử dụng, tái tạo, sao chép, giải mã, sửa đổi, thay đổi, tháo rời, dịch ngược hoặc dùng kỹ thuật đảo ngược bất kỳ Tài Sản Trí Tuệ nào. Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng hành vi vi phạm bất kỳ nội dung nào nói trên sẽ gây ra những tổn hại không thể khắc phục cho SWIFT247.

 1. Quyền Riêng Tư Dữ Liệu

Khách Hàng cam đoan, bảo đảm và giao ước sẽ tuân thủ tất cả các Pháp Luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu được áp dụng đối với thông tin (“Dữ Liệu Khách Hàng”) về các thông tin liên hệ hoặc khách hàng của Khách Hàng hoặc về những Người khác mà Khách Hàng cung cấp cho SWIFT247 để cho phép SWIFT247 thực hiện dịch vụ. Đối với Dữ Liệu Khách Hàng, Khách Hàng hành động trong tư cách là “bên kiểm soát dữ liệu” hoặc thuật ngữ tương tự theo Pháp Luật hiện hành. Khách Hàng cam đoan, bảo đảm và giao ước thêm rằng Khách Hàng đã nhận được đồng ý hợp lệ từ tất cả các đối tượng dữ liệu để tiết lộ và chuyển giao Dữ Liệu Khách Hàng cho SWIFT247. Khi cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng, SWIFT247 có thể được yêu cầu chia sẻ Dữ Liệu Khách Hàng với các Đơn Vị Chính Phủ và có thể xử lý Dữ Liệu Khách Hàng và do vậy, hành động trong tư cách là “bên xử lý dữ liệu” hoặc thuật ngữ tương tự theo Pháp Luật hiện hành liên quan đến dữ liệu đó và sẽ xử lý Dữ Liệu Khách Hàng theo các chỉ thị hợp pháp của Khách Hàng. SWIFT247 có thể sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng như một phần trong việc mở tài khoản Khách Hàng, quy trình quản lý chung (ví dụ: để thực hiện việc tuân thủ, kiểm tra thông tài chính, lập hóa đơn hoặc thu hồi nợ) và nói cách khác, khi thực hiện các dịch vụ khác. Thông tin có thể được chuyển đến hoặc truy cập từ các văn phòng của SWIFT247 trên khắp thế giới.

 1. Bất Khả Kháng

SWIFT247 không chịu trách nhiệm đối với tổn thất, thiệt hại, chi phí, sự chậm trễ hoặc không tuân thủ phát sinh do toàn bộ hoặc một phần tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của SWIFT247, bao gồm: (i) thiên tai, bao gồm lũ lụt, động đất, bão, mất điện hoặc thiên tai khác; (ii) chiến tranh, không tặc, đánh cướp, trộm cắp hoặc các hoạt động khủng bố; (iii) các sự cố hoặc tình trạng xuống cấp xảy ra cho phương tiện vận tải; (iv) các lệnh cấm vận; (v) bạo loạn hoặc bạo động dân sự; (vi) khiếm khuyết, khuyết điểm mang tính bản chất hoặc vốn có của hàng hoá; (vii) hành động, hành vi vi phạm hợp đồng, hoặc việc không hành động của Khách Hàng hoặc bất kỳ Người nào khác có thể có quyền lợi trong hàng hóa; (viii) hành động của bất kỳ Đơn Vị Chính Phủ nào, kể cả việc từ chối hoặc hủy bỏ việc nhập khẩu, xuất khẩu hoặc giấy phép cần thiết khác; hoặc (ix) đình công, bế xưởng, lãng công hoặc xung đột lao động khác hoặc (x) đại dịch hoặc đại dịch liên quan đến sự can thiệp của chính phủ.

 1. Pháp Luật Điều Chỉnh; Đồng Ý Đối Với Lãnh Thổ Tài Phán và Địa Điểm

Các Điều Khoản và Điều Kiện này được diễn giải theo Pháp Luật Việt Nam. Khách Hàng đồng ý rằng các tranh chấp giữa Khách Hàng và SWIFT247 có liên quan đến các dịch vụ do SWIFT247 cung cấp sẽ được giải quyết bằng thủ tục tố tụng trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) phù hợp với các Quy Tắc Tố Tụng Trọng Tài của VIAC có hiệu lực vào thời điểm đó, là các quy tắc này được xem là đưa vào đây bằng cách dẫn chiếu. Địa điểm tố tụng trọng tài sẽ là Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hội đồng trọng tài gồm ba trọng tài viên. Từng Bên sẽ chọn một trọng tài viên, và hai trọng tài viên sau đó thống nhất chọn trọng tài viên thứ ba là người sẽ hành động với tư cách là chủ tịch hội đồng trọng tài. Ngôn ngữ tố tụng trọng tài là tiếng Việt.

 1. Quy trình đặt và hủy chỗ

Việc đặt chỗ sẽ được tiến hành bởi Khách Hàng, trên hệ thống do SWIFT247 cung cấp (web/app), bằng tài khoản tương ứng do SWIFT247 cấp hoặc do khách hàng tạo. Hệ thống sẽ thực hiện việc xác nhận tải 24 tiếng trước STD.

Khách Hàng được phép thay đổi thông tin đặt chỗ trên hệ thống của SWIFT247 tối thiểu 08 tiếng trước STD. SWIFT247 có toàn quyền xác nhận hoặc từ chối việc thay đổi thông tin này.

Việc hủy đặt chỗ trên hệ thống của SWIFT247 (web/app) buộc phải được thực hiện tối thiểu 08 tiếng trước STD. Qua thời điểm 8h trước STD, Khách Hàng không được quyền hủy đặt chỗ trên hệ thống SWIFT247, SWIFT247 sẽ không xử lý bất kì yêu cầu hủy đặt chỗ nào từ phía Khách Hàng nếu yêu cầu hủy phát sinh trong khoảng thời gian này.

Lưu ý:

Đối với các yêu cầu đặt tải cứng: Khách Hàng không được phép thay đổi chủng loại hàng sau thời điểm 8 tiếng trước giờ bay. Nếu khách hàng ra hàng với mặt hàng có giá trị thấp hơn mặt hàng đã đặt tải, cước phí cho lô hàng sẽ được tính theo loại hàng có mức cước cao hơn.

Đối với tải mềm: SWIFT247 khuyến cáo khách hàng KHÔNG cố ý đặt tải với chủng loại hàng thuộc nhóm giá trị cao nhưng không đúng với chủng loại hàng thực tế của lô hàng nhằm mục đích được hưởng quyền ưu tiên xác nhận tải. Trong trường hợp SWIFT247 ghi nhận các trường hợp trên, chúng tôi sẽ không xác nhận tải cho các lô hàng có phát sinh thao tác yêu cầu được thay đổi chủng loại hàng đã đặt trước.

Ghi nhận thay đổi chủng loại hàng booking/tuầnChế tài áp dụng
2 lầnNhắc nhở
3 lầnTừ chối xác nhận tải lô hàng trên chuyến bay có sự thay đổi mặt hàng từ giá trị cao xuống giá trị thấp
 1. Chính sách No Show

Đối với các lô hàng đã được đặt chỗ, thanh toán thành công trên hệ thống của SWIFT247 và được xác nhận tải bởi SWIFT247, nếu trọng lượng ra hàng thực tế không đạt tối thiểu 50% trọng lượng theo xác nhận tải hoặc hàng không được vận chuyển ra kho tại thời điểm đi hàng và không được hủy tải trong vòng 8 tiếng trước giờ khởi hành, Khách Hàng sẽ bị áp dụng chế tài phạt tải như sau:

Điều kiện No ShowGhi nhận No Show/tuầnChế tài áp dụng
No Show từ 50% trên một booking được xác nhận2 lầnNhắc nhở (email)
Từ lần thứ 3Không được cấp tải cho booking trong 1 ngày trên chặng bay No Show
Từ lần thứ 4Không được cấp tải cho booking trong 3 ngày trên chặng bay No Show
 • Điều Khoản Phụ

Bất kể quá trình giao dịch, quá trình tiến hành, quá trình thực hiện hoặc sử dụng giao dịch, (a) bất cứ khi nào có tham chiếu đến thỏa thuận, chấp thuận, chấp thuận hoặc sự đồng ý của SWIFT247, ngay cả khi không được nêu rõ ràng như vậy thì thỏa thuận, chấp nhận, chấp thuận hoặc sự đồng ý đó không có hiệu lực trừ khi được lập bằng văn bản và có chữ ký của cán bộ quản lý được ủy quyền hợp lệ của SWIFT247, (b) việc SWIFT247 không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục, quyền hạn, hoặc đặc quyền không được xem là từ bỏ, (c) việc thực hiện một lần hoặc một phần quyền, biện pháp khắc phục, quyền hạn hoặc đặc quyền của SWIFT247 sẽ không ngăn cản việc thực hiện khác hoặc thực hiện thêm quyền, biện pháp khắc phục, quyền hạn hoặc đặc quyền nêu trên hoặc việc thực hiện quyền, biện pháp khắc phục, quyền hạn hoặc đặc quyền khác, (d) việc sửa đổi, chỉnh sửa, hủy bỏ, từ bỏ hoặc giải tỏa toàn bộ hoặc một phần của các Điều Khoản và Điều Kiện này, Chứng Từ Vận Tải hoặc Chứng Từ Lưu Kho sẽ không có hiệu lực nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản cụ thể của SWIFT247. Tại từng thời điểm, SWIFT247 có thể thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này. Các Điều Khoản và Điều Kiện hiện hành có thể được tìm thấy trên trang web của SWIFT247, www.swift247.vn, có hiệu lực mười lăm (15) ngày sau khi được công bố trên trang web của SWIFT247 và có thể khác với các điều khoản được in sẵn trước đó. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các Điều Khoản và Điều Kiện này với bản cập nhật trên trang web của SWIFT247 có hiệu lực vào ngày mà SWIFT247 bắt đầu tiến hành dịch vụ, thì bản cập nhật sẽ được ưu tiên áp dụng.