ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

A. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

1. Định nghĩa

Trong Điều khoản và Điều kiện chung về sử dụng dịch vụ này ( “Điều Khoản Chung” ), trừ khi ngữ cảnh có quy định rõ ràng khác đi, các thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu theo ý nghĩa tương ứng như sau:

“SWIFT 247”  hoặc “Chúng tôi”  là Công ty Cổ phần SWIFT 247 được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

“Khách hàng” là người yêu cầu và đồng ý sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do SWIFT 247 cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ vận chuyển, đặt và thanh toán cho Đơn hàng sử dụng Dịch vụ vận chuyển.

“Phạm vi” là giới hạn địa lý mà SWIFT 247 cung cấp dịch vụ cho Khách hàng. Phạm vi này được cài đặt sẵn trên Ứng dụng do SWIFT 247 cung cấp và có thể thay đổi theo từng thời điểm.

“Ứng dụng” là một phần mềm ứng dụng di động thuộc quyền sở hữu và khai thác của SWIFT247, có chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: tương tác, thực hiện việc tạo Đơn hàng và thanh toán cho SWIFT247.

“Hàng hóa” là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, hóa đơn, các giấy tờ khác, hoặc vật phẩm do khách hàng yêu cầu SWIFT 247 vận chuyển từ người gửi đến người nhận. Hàng hóa phải là các loại hàng hóa được phép vận chuyển, không thuộc danh mục hàng hóa cấm vận chuyển, và phải tuân thủ tất cả các quy định về vận chuyển của pháp luật Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của các Nhà vận chuyển có liên quan trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

“Mã Đơn hàng” là mã số bao gồm ký tự số và chữ (Ví dụ: RG59WLV5, B2C3MXFQPAT5, B2B00002274), được tạo ra khi Khách hàng đặt và thực hiện thanh toán đầy đủ cho Đơn hàng. Mã Đơn hàng này được sử dụng để làm cơ sở theo dõi hành trình vận chuyển của Đơn hàng trên Ứng dụng và truy xuất thông tin cho các khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến Hàng hóa vận chuyển và Đơn hàng.

“Nhà vận chuyển” là các bên đối tác thứ ba do SWIFT 247 chỉ định thực hiện việc vận chuyển hoặc một số công việc liên quan trong quá trình vận chuyển đơn hàng từ điểm tiếp nhận đến điểm giao trả hàng.  

“Hàng hóa cấm vận chuyển” là các loại vật phẩm, hàng hóa bị cấm vận chuyển, lưu hành hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia có liên quan và quy định của các Nhà vận chuyển liên quan.

“Hàng hóa vận chuyển có điều kiện” là các loại vật phẩm, hàng hóa bị hạn chế hoặc buộc phải tuân thủ các điều kiện nhất định trong quá trình vận chuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia có liên quan và quy định của các Nhà vận chuyển liên quan.

“Hàng hóa nguy hiểm” là những vật hoặc chất có khả năng gây nguy hiểm, rủi ro cho sức khỏe, sự an toàn, tài sản hay môi trường được liệt kê hoặc được phân loại trong danh sách hàng hóa nguy hiểm do IATA ( International Air Transport Association – Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) quy định.

“Chỉ tiêu thời gian vận chuyển” là khoảng thời gian bắt đầu tính kể từ khi đơn hàng được xác nhận trên Ứng dụng đến thời điểm Hàng hóa được giao đến địa điểm chỉ định cho người nhận được thể hiện trên thông tin đơn hàng (không tính thời gian chậm trễ trong việc giao hàng và nhận hàng từ phía người gửi và/ hoặc người nhận, và các trường hợp bất khả kháng của các Nhà vận chuyển có liên quan).

“Địa điểm tiếp nhận” : Là địa điểm được công bố trên trang web http://www.swift247.vn và trên các ứng dụng. Là nơi mà hàng hóa được chuyển giao trưc tiếp từ khách hàng hoặc gián tiếp qua bên đối tác vận chuyển thứ 3 sang cho nhân viên của Swift 247 tiếp nhận.

 • Tại Tp Hồ Chí Minh:
  • Văn phòng khai thác Vietjet Cargo (nằm trong kho hàng nội địa – Công ty Cổ phần khai thác hàng hóa SCSC) – 30 Phan Thúc Duyện, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điểm giao nhận tại 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
  • Điềm giao nhận tại 8Bis Công Trường Quôc Tế, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
 • Tại Hà Nội:
  • Điểm giao nhận tại 69 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.
 • Tại Đà Nẵng:
  • Điểm giao nhận tại 157-159 – Hàm Nghi, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.
 • Tại Hải Phòng:
  • Cảng Hàng không Cát Bi, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, Quận Hải An, Tp Hải Phòng. Thời gian làm việc từ 08:00 đến 17:00 hằng ngày.
 • Tại Cần Thơ:
  • Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, kho hàng hóa ( cổng số 02 ), 179B, đường Lê Hồng Phong, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ. Thời gian làm việc từ 08:00 đến 17:00 hằng ngày.

“Địa điểm giao trả” Là địa điểm được công bố trên trang web http://www.swift247.vn và trên các ứng dụng. Là nơi hàng hóa được chuyển giao từ nhân viên của SWIFT247 cho khách hàng hoặc cho bên đối tác vận chuyển thứ 3.

 • Tại Tp Hồ Chí Minh:
  • Văn phòng khai thác Vietjet Cargo (nằm trong kho hàng nội địa – Công ty Cổ phần khai thác hàng hóa SCSC) – 30 Phan Thúc Duyện, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điểm giao nhận tại 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
  • Điềm giao nhận tại 8Bis Công Trường Quôc Tế, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
 • Tại Hà Nội:
  • Điểm giao nhận tại 69 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.
 • Tại Đà Nẵng:
  • Điểm giao nhận tại 157-159 – Hàm Nghi, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.
 • Tại Hải Phòng:
  • Cảng Hàng không Cát Bi, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, Quận Hải An, Tp Hải Phòng. Thời gian làm việc từ 08:00 đến 17:00 hằng ngày.
 • Tại Cần Thơ:
  • Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, kho hàng hóa ( cổng số 02 ), 179B, đường Lê Hồng Phong, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ. Thời gian làm việc từ 08:00 đến 17:00 hằng ngày.

“Point to Point” hay còn gọi là P2P, là dịch vụ vận chuyển mà Khách hàng phải trực tiếp mang Hàng hóa vận chuyển đến địa điểm tiếp nhận của SWIFT247 làm thủ tục gửi hàng, và người nhận phải đến trực tiếp tại địa điểm trả hàng của SWIFT247 để làm thủ tục nhận hàng.

“Point to Door” hay còn gọi là P2D, là dịch vụ vận chuyển mà Khách hàng phải trực tiếp mang Hàng hóa vận chuyển đến địa điểm tiếp nhận của SWIFT247 làm thủ tục gửi, và Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến đúng địa chỉ người nhận thể hiện trên mã đơn hàng bởi nhân viên chuyển phát của SWIFT 247 hoặc Nhà vận chuyển để làm thủ tục giao Hàng hóa.

“Door to Point” hay còn gọi là D2P, là dịch vụ vận chuyển mà Hàng hóa được làm thủ tục giao hàng từ Khách hàng, tại địa điểm của Khách hàng cho nhân viên chuyển phát của SWIFT247 hoặc của Nhà vận chuyển, sau đó Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến địa điểm trả hàng của SWIFT247, và người nhận phải đến trực tiếp tại điểm gửi trả hàng của SWIFT247 để làm thủ tục nhận Hàng hóa.

“Door to Door” hay còn gọi là D2D, là dịch vụ vận chuyển mà Hàng hóa được làm thủ tục giao hàng từ Khách hàng, tại địa điểm của Khách hàng tới nhân viên chuyển phát của SWIFT247 hoặc của Nhà vận chuyển, và Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến đúng địa chỉ người nhận thể hiện trên mã đơn hàng bởi nhân viên chuyển phát của SWIFT247 hoặc của Nhà vận chuyển để làm thủ tục giao hàng.

Lưu ý: SWIFT247 cung cấp Dịch vụ giao, nhận tại nhà của người gửi hoặc/và người nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp địa chỉ người gửi hoặc/ và người nhận ở các chung cư, tòa nhà cao tầng, SWIFT247 chỉ hỗ trợ giao/ nhận Hàng hóa tại cổng ra vào của chung cư, tòa nhà cao tầng hoặc địa điểm phù hợp khác

“Đơn giá cước” là số tiền mà khách hàng phải trả cho mỗi đơn vị khối lượng tính cước (Ví dụ: 198.000VND/ 1 kg/ Dịch vụ P2P).

“Trọng lượng tính cước” chính là trọng lượng thực tế (cân nặng), hoặc khối lượng thể tích (kích thước). Trọng lượng tính cước được tính theo trọng lượng lớn hơn giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng quy đổi. Công thức tính trọng lượng quy đổi như sau: 

Trọng lượng tính cước = ( chiều dài × chiều rộng × chiều cao ) ÷ 6000

6000 là đơn vị quy đổi giữa trọng lượng và thể tích do hàng không quy định cho dịch vụ chuyển phát trong nước.

Chiều dài, chiều rộng, chiều cao là các đơn vị đo thể tích được tính bằng đơn vị cm.

Ví dụ: giả sử khách hàng gửi một thùng carton đựng hàng hóa có trọng lượng là 100 kg và kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 120, 120, 120 cm. Giá cước vận chuyển của thùng hàng là 10000 VND. Để xác định thùng hàng này được tính theo trọng lượng hay thể tích ta làm phép tính như sau:

Trọng lượng : 100 kg.

Quy đổi thể tích sang khối lượng : (120 × 120 × 120) ÷ 6000 = 288

Vì 288 > 100 nên thùng hàng này sẽ được tính theo thể tích quy ra khối lượng và giá cước vận chuyển của thùng hàng này là 288 × 10000 = 2880000 VND

“Giá cước” là số tiền mà Khách hàng phải thanh toán cho Đơn hàng được tạo ra trên Ứng dụng căn cứ vào Trọng lượng và đơn giá cước.

“Dịch vụ mua bổ sung” là các dịch vụ gia tăng mà Khách hàng có thể mua thêm để đáp ứng các nhu cầu của Khách hàng. Dịch vụ mua bổ sung do SWIFT247 cung cấp bao gồm nhưng không
giới hạn các dịch vụ sẵn có trên Ứng dụng tại từng thời điểm như: Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa có giá trị cao, giao/ nhận hàng tại cửa nhà của Khách hàng, bảo hiểm chi trả chi phí hàng bị trả lại,…)

“Thuế GTGT” hoặc “VAT” là thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

“Ngày làm việc” là một ngày không phải là Thứ bảy hoặc Chủ nhật hoặc ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước có liên quan trong quá trình vận chuyển.

“COD” là hình thức thu tiền trực tiếp tại điểm tiếp nhận hàng gửi. COD này chỉ bao gồm phần tiền thanh toán cho dịch vụ vận chuyển của đơn hàng, chứ không bao gồm thu hộ cho giá trị của hàng hóa vận chuyển.

Bất Khả Kháng” có nghĩa là bất kỳ trường hợp nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một bên, ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng của bên chịu ảnh hưởng trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận Dịch vụ vận chuyển có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các sự kiện thiên tai, chuyến bay trễ hoặc hủy, bạo động hoặc bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, tình huống khẩn cấp mức độ quốc gia hoặc địa phương, hành động hoặc không hành động của Chính phủ, hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, cháy nổ, sụt lún, khí hậu khắc nghiệt và các kiện cáo hoặc cản trở của cá nhân hay tổ chức mà nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó; và “Bất Khả Kháng” khi được áp dụng cho SWIFT247 liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ sẽ bao gồm cả khủng hoảng đường truyền Internet và bất kỳ sự cố kỹ thuật ngoài kiểm soát nào mà có thể ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật hỗ trợ việc vận hành thông thường của Ứng dụng.

Thông tin Khách hàng là thông tin cá nhân của Khách hàng mà Khách hàng cung cấp và khai báo cho SWIFT247 thông qua Ứng dụng, qua Đơn hàng hoặc qua giao dịch khác với SWIFT247, bao gồm nhưng không giới hạn Tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Thông tin về Số tài khoản cá nhân.

2. Diễn giải

Trong Điều Khoản Chung này, trừ khi ngữ cảnh có quy định rõ ràng khác đi:

a) Dẫn chiếu đến Điều và Đoạn có nghĩa là dẫn chiếu đến các các điều, và đoạn của Điều Khoản Chung này.

b) Các tiêu đề tại Điều Khoản Chung này chỉ nhằm mục đích dẫn chiếu và sẽ không ảnh hưởng đến việc diễn giải Điều Khoản Chung này.

c) Dẫn chiếu đến “cá nhân, tổ chức” sẽ có nghĩa bất kỳ cá nhân, đối tác, liên doanh, hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức uỷ thác, công ty, hiệp hội, nhà nước, cơ quan hoặc phòng ban Nhà nước hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

d) Dẫn chiếu đến pháp luật hoặc một quy định của pháp luật bao gồm cả việc sửa đổi hoặc ban hành lại của quy định đó, quy định pháp luật thay thế quy định đó và quy chế hay văn bản pháp luật được ban hành theo quy định đó.

e) Các từ số ít bao hàm cả nghĩa số nhiều và ngược lại.

f) Các cụm từ “kể cả”, “bao gồm”, “ví dụ như”, hay những cách nói tương tự sẽ không giới hạn việc đưa vào bất kỳ điều nào khác.

B. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

1. Hàng hóa cấm vận chuyển

Những hàng hóa, vật phẩm sau đây được xem là Hàng hóa cấm vận chuyển và bị từ chối vận chuyển bằng Dịch vụ của SWIFT247:

1.1 Các chất ma túy, thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, chất kích thích thần kinh.

1.2 Vũ khí như súng các loại (như súng bắn hơi cay, súng bắn đạn nhựa, súng bắn laze, súng bắn đinh, súng bắn từ trường, súng bắn pháo hiệu,…), đạn dược, kiếm, dao, mã tấu, roi cao su, roi điện, gậy điện, găng tay điện, lựu đạn cay, ngạt, độc, gây mê, còng tay số 8 bằng kim loại, còng tay bằng dây nhựa và các vật phẩm tương tự có khả năng gây thương tích.

1.3 Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, có nội dung phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.4 Chất nổ, khí gas dễ cháy hoặc không cháy (như bình xịt phun sơn, khí butan, gas nạp bật lửa), khí làm lạnh (như bình dưỡng khí dưới nước, nitơ lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi); chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa); hợp chất oxy hữu cơ (như nhựa cây); chất độc, chất lây nhiễm (như virut, vi khuẩn ); chất phóng xạ (như Ra-đi); chất ăn mòn (như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ tính, vật liệu oxy hóa (như chất tẩy trắng).

1.5 Các loại vật phẩm hàng hóa mà pháp luật cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.

1.6 Sinh vật sống hoặc chết.

1.7 Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa bị cấm theo quy định của luật áp dụng, quy định hoặc lệnh của bất kỳ quốc gia nào mà Hàng hóa vận chuyển đến, vận chuyển đi, quá cảnh hoặc vận chuyển qua.

1.8 Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các loại giấy tờ có giá trị khác.

1.9 Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý.

1.10 Nếu vận chuyển bằng đường hàng không, Hàng hóa là vật phẩm có thể gây nguy hại cho tàu bay hoặc người hoặc tài sản trên tàu bay, như các loại vật phẩm quy định trong Các quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) và trong Điều lệ vận chuyển và Các quy định của các Nhà vận chuyển liên quan.

1.11 Thi hài, hài cốt.

2. Hàng hóa vận chuyển có điều kiện

Những hàng hóa, vật phẩm sau đây được xem là Hàng hóa vận chuyển có điều kiện và chỉ được vận chuyển bằng Dịch vụ của SWIFT247 khi đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng dưới đây:

2.1 Hàng hóa vận chuyển cho mục đích kinh doanh phải có chứng từ thuế và/ hoặc chứng từ khác mà pháp luật yêu cầu.

2.2 Hàng hóa vận chuyển là vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền và quy định pháp luật liên quan.

2.3 Hàng hóa là vật phẩm dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo được đóng gói đúng quy cách, không gây hư hỏng, ô nhiễm hàng hóa, bưu gửi khác. (*)

2.4 Hàng hóa là vật phẩm dễ hư hỏng do đặc tính tự nhiên phải được đóng gói đúng quy cách, chứa đựng trong những thùng xốp, không gây ô nhiễm hàng hóa, bưu gửi khác. (*)

2.5 Hàng hóa là hải sản tươi sống hoặc đông lạnh hoặc các loại thịt hoặc các thực phẩm có mùi (như sầu riêng, mít, nước mắm, các loại mắm…) phải được đóng gói đúng quy cách, chứa đựng trong những thùng xốp và/ hoặc thùng giữ lạnh chứa đựng thực phẩm khô/ không bị hư hỏng và tùy thuộc vào chấp thuận của các cơ quan chức năng sau khi đã kiểm tra nội dung bên trong. (*)

2.6 Hàng hóa là vật phẩm gửi trong bưu gửi vận chuyển qua đường hàng không sẽ phải tuân theo những quy định về an ninh hàng không như bên dưới (*) :

a) Pin và các sản phẩm có pin bên trong (Ví dụ như đồng hồ, điện thoại, laptop…)

b) Chất lỏng.

c) chất bột, hạt nhựa hạt cao su, hộp mực.

d) Bình khí, đất.

e) Nguồn điện, nam châm.

Lưu ý: (*) Tại thời điểm này, bên SWIFT247 chưa sẵn sàng tiếp nhận vận chuyển các loại hàng hóa có điều kiện vận chuyển nêu ở mục 2.5 và 2.6.b, 2.6.c, 2.6.d, 2.6.e.

Đối với pin và các sản phẩm chứa pin bên trong, các mặt hàng chứa chất lỏng quý khách hàng vui lòng thông báo SWIFT 247 chậm nhất 24 tiếng trước khi phát sinh dịch vụ.

3. Quy cách đóng gói hàng hóa:

3.1 Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng Hàng hoá đã được đóng gói, đánh dấu, dán nhãn phù hợp cho việc vận chuyển theo quy cách cụ thể sau đây:

a) Hàng hóa phải được gói bọc chắc chắn, bao bì phải phù hợp với hình thức và tính chất của vật phẩm bên trong, phù hợp với điều kiện vận chuyển, chịu đựng được rung và lắc nhẹ, chịu được nghiêng trong suốt quá trình bay và đảm bảo chịu đựng được trong điều kiện thời tiết thông thường như: mưa, gió, nóng và lạnh.

b) Hàng hóa phải được đóng gói bằng cách thức đảm bảo không gây nguy hiểm, tổn hại cho con người, động vật, hàng hoá khác và tài sản của SWIFT247 hoặc Nhà vận chuyển hoặc bên thứ ba khác.

c) Khách hàng phải đảm bảo kiện hàng có thể dễ dàng mở ra để kiểm soát nội dung bên trong.

d) Khách hàng tự chịu trách nhiệm đánh dấu xác định người gửi hàng, người nhận hàng đảm bảo dễ nhìn và không bị mờ.

e) Khi đóng gói cần sử dụng vật nhồi chèn như giấy báo vò nhàu, hạt xốp hoặc giấy bọt khí để chèn kín các khoảng trống, khe hở, tránh sự chuyển động của hàng hóa bên trong hộp khi vận chuyển.

f) Với các mặt hàng dễ bị bẩn, ướt, cần đặt vào túi nylon dán kín các mép bằng băng dính trước khi đóng gói.

g) Hóa đơn hay tài liệu hướng dẫn sử dụng cần để trong thùng hàng trước khi đóng gói, không dán bên ngoài thùng.

h) Gom các bộ phận nhỏ hoặc các sản phẩm dạng hạt có thể bị đổ ra vào trong thùng niêm phong chắc chắn, như túi vải hoặc túi dệt plastic, rồi cho kiện hàng vào trong hộp cứng.

i) Đối với các hàng hóa có hình dạng đặc biệt hoặc khác thường, tối thiểu phải bao gói và dán băng keo cho tất cả các cạnh sắc nhọn hoặc lồi ra.

j) Các hàng hóa đặc biệt như chất lỏng, hàng dễ vỡ, hàng dễ móp méo, dễ nóng chảy … phải được đóng gói để đảm bảo đáp ứng được với điều kiện vận chuyển. Những loại hàng hóa này phải được dán cảnh báo đặc biệt ở ngoài thùng hàng.

3.2 Hướng dẫn đóng gói một số hàng hóa đặc biệt:

3.2.1 Hàng hóa dạng hóa mỹ phẩm (Ví dụ: sữa tắm, dầu gội….)

-Hàng mỹ phẩm dạng chai lọ phải được bịt kín và cố định nắp sản phẩm, đảm bảo chất lỏng không bị chảy ra ngoài (cả kể khi dốc ngược chai lọ).

-Bọc màng PE xung quanh sản phẩm, quấn băng keo cố định sản phẩm.

-Cho sản phẩm vào túi nilon hoặc hộp, chèn vật liệu chống va đập và thấm nước, lấp đầy khoảng không trong hộp để hàng hóa không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển.

-Niêm phong túi nilon hoặc hộp đựng sản phẩm.

3.2.2 Hàng hóa là đồ dễ vỡ:

– Các sản phẩm bằng chất liệu: Nhựa mỏng, thủy tinh, pha lê, sành, sứ, gốm, đất nung, thạch cao, sản phẩm chứa chất lỏng bên trong, v.v… khi vận chuyển sẽ có rủi ro rất lớn nếu không có chế độ cảnh báo và vận chuyển riêng. Do vậy, SWIFT247 có quyền từ chối hỗ trợ vận chuyển nếu đánh giá đơn hàng có rủi ro lớn khi vận chuyển hoặc do đối tác vận chuyển không đáp ứng được điều kiện để vận chuyển bưu kiện dễ vỡ đó.

– Nếu khách hàng vẫn mong muốn gửi các sản phẩm này và yêu cầu SWIFT247 hỗ trợ vận chuyển, thì trách nhiệm gói bọc đảm bảo an toàn, cảnh báo bên ngoài gói bọc và chịu rủi ro do vận chuyển nếu xảy ra bể vỡ, hỏng hóc hoàn toàn thuộc về khách hàng.

– Sử dụng giấy bọt khí bọc kín mọi góc cạnh của sản phẩm từ 2- 3 lớp.

– Khi đóng gói vào thùng carton, phải chèn các vật liệu (như xốp hoặc mút, hạt xốp, tấm bọt khí…) kín các khoảng trống, khe hở để đảm bảo hàng hóa không xê dịch khi vận chuyển. Ở ngoài phải dán cảnh báo hàng dễ vỡ lên các mặt của thùng hàng.

– Các hàng hóa dễ vỡ dùng hai lần hộp phải có lớp xốp bọc bao quanh bên ngoài hộp nhỏ.

3.2.3 Đồ điện tử lớn dể bể, dễ móp:

– Với đặc thù dễ hư hại nếu gặp môi trường có độ ẩm cao, trong qua trình nâng đỡ, di chuyển. Các mặt hàng điển tử cần phải được bọc kỹ bằng các loại vật liệu chống va đập (giấy bọt khí, mút mềm, mút xốp), chèn lót xung quanh để không bị xê dịch khi vận chuyển.

– Sản phẩm không có hộp của NSX (nhà sản xuất): Khách hàng cần gói kín sản phẩm, sử dụng chất liệu đệm là miếng bọt được làm từ chất liệu polyetylen (PE), polyuretan (PU) hoặc giấy bọt khí bọc quanh sản phẩm, dùng băng dính cố định chặt các góc.

– Sản phẩm còn nguyên hộp, nguyên seal từ NSX, chỉ cần quấn giấy bọt khí xung quanh hộp của NSX.

– Tiếp theo dùng thùng carton có kích thước phù hợp bọc phía ngoài. (Không sử dụng thùng carton có kích thước lớn hơn quá nhiều so với hàng hóa). Các mặt của thùng carton cũng cần chèn xốp, các vật liệu chống va đập để tránh hư hỏng, trầy xước sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

Lưu ý: phải đám bảo sản phẩm được tháo pin và không có từ tính.

3.2.4 Bản đồ, sách, báo, tạp chí…:

– Bọc sản phẩm bằng màng xốp, sau đó bọc lạ bằng màng bubble để tránh xước và chịu được va đập.

– Bỏ sản phẩm vào thùng carton có kích thước phù hợp.

3.2.5 Tranh, ảnh, bản đồ…

-Cuộn tròn sản phẩm bỏ vào ống nhựa hoặc ống carton có kích thước phù hợp.

– Bịt kín hai đầu, bọc màng PE và dán băng keo cố định sản phẩm.

3.2.6 Thực phẩm khô:

– Các mặt hàng thực phẩm khô cần được đóng gói bằng nhiều lớp, kín, chống ẩm và va đập (với thực phẩm dễ vỡ vụn), hút chân không để không ảnh hưởng chất lượng thực phẩm sau quá trình vận chuyển.

– Được quấn kỹ để tránh phát ra mùi thu hút động vật/ côn trùng trước khi đóng hộp.

– Cần lưu ý về các điều kiện lưu giữ thực phẩm (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thời hạn sử dụng, những yêu cầu về thời gian) cũng như những hạn chế sử dụng để tránh các trường hợp thực phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

3.2.7 Quần, áo, giày, túi xách :

– Trong trường hợp còn hộp của nhà sản xuất, chỉ cần bao bọc bên ngoài bằng túi nylon thường và dùng băng keo bọc kín gói hàng.

– Nếu không có hộp của nhà sản xuất, cần bọc thêm một lớp bọt khí trước khi cho túi nylon thường và dùng băng keo bọc kín gói hàng.

– Các mặt hàng quần áo cần được gấp gọn trước khi đóng gói.

– Giày, dép, túi xách cần phải có hộp carton bên ngoài.

3.2.8 Đồ gia dụng lớn:

– Chèn thêm xốp 6 mặt sản phẩm độ dày tối thiểu 8cm bao quanh trước khi cho vào thùng hàng. Thùng hộp carton cần sử dụng loại carton 3 lớp trở lên để đảm bảo an toàn khi vận chuyển. Các mối nối, nếp gấp cần được niêm phong lại kỹ bằng băng dính.

3.2.9 Nhiều hàng hóa nhỏ trong cùng gói hàng:

– Tách riêng và bọc từng mặt hàng riêng sau đó mới xếp vào thùng carton. Cuối cùng dán băng dính kín miệng hộp carton. Các sản phẩm tách riêng cũng cần đóng gói theo đúng quy định đối với loại sản phẩm đó.

– Không để sát nhau, khoảng không giữa 2 vật cần được lấp đầy bời các vật liệu chống va đập.

3.2.10 Hàng hóa có chứa pin:

– Một số mặt hàng điện tử khác nhau vận hành bằng pin Lithium sẽ áp dụng những quy định mới, bất kể là loại pin có thể sạc lại (Lithium Ion) hay loại Pin không sạc lại (Lithium Metal). Những quy định này được áp dụng khi:

 • Pin Lithium được đóng gói và vận chuyển riêng biệt.
 • Pin Lithium được đóng gói riêng nhưng vận chuyển với thiết bị trong cùng một hộp. Ví dụ: Một điện thoại di động với một pin Lithium thay thế.
 • Pin Lithium được chứa hoặc được cài đặt trong thiết bị và được vận chuyển trong cùng một hộp. Ví dụ: Một máy tính bảng có tích hợp pin Lithium bên trong mà người sử dụng không thể gỡ bỏ hoặc thay thế được.

– Việc đóng gói nhằm đảm bảo hạn chế và ngăn chặn tối đa việc chạm chập cháy nổ. Khi đóng gói sẽ đảm bảo: Cách điện, Chống dịch chuyển, Chịu lực va chạm, Chống chập điện.

3.2.11 Các chất bột:

– Chất bột khô có màu chỉ được chấp nhận nếu đựng vào hộp kim loại hoàn toàn kín và bỏ vào trong một hộp bằng gỗ. Giữa hai lớp hộp đó được chèn bằng mùn cưa, các chất hút nước có tác dụng bảo vệ. – Chất bột khô không màu phải được đựng trong hộp, túi bằng kim loại hoặc bằng gỗ. Vật chứa đó phải bỏ vào một hộp dai bền làm bằng một trong những vật liệu nói trên.

Lưu ý: các chất dạng bột khi vận chuyển bằng đường hàng không phải đính kèm theo “Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất” (MSDS- Material safety data sheet)

– MSDS ( Material safety data sheet ) là một văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho những người cần tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

– Một MSDS phải bao gồm ít nhất các mục sau:

 • Tên gọi thương phẩm, tên gọi hóa học, số đăng ký CAS..
 • Các thuộc tính lý học của hóa chất biểu hiện bên ngoài, ví dụ: màu sắc, tỷ trọng riêng…
 • Thành phần hóa học, họ hóa chất, công thức, các phản ứng hóa học với các chất khác.
 • Độc tính và các hiệu ứng xấu lên sức khỏe con người.
 • Các nguy hiểm chính về cháy nổ, tác động xấu lên sức khỏe người lao động và nguy hiểm về phản ứng.
 • Thiết bị bảo hộ lao động cần thiết khi làm việc với hóa chất.
 • Quy trình, thao tác khi làm việc với hóa chất.
 • Trợ giúp y tế khẩn cấp khi ngộ độc hay bị tai nạn trong khi sử dụng hóa chất.
 • Các điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ, bảo quản hóa chất trong kho (nhiệt độ, độ ẩm….) cũng như các điều kiện cần tuân thủ khi tiếp xúc hóa chất.
 • Phương pháp xử lý phế thải có chứa hóa chất đó cũng như xử lý khi bị rò rỉ hóa chất đó ra ngoài môi trường.
 • Các thiết bị, phương tiện và trình tự, quy chuẩn trong phòng cháy chữa cháy.
 • Tác động xấu lên môi trường.
 • Khả năng và hệ số tích lũy sinh học.
 • Các quy định về đóng gói, tem mác, vận chuyển.

Ví dụ:

3.2.12 Các loại hạt:

– Phải đựng trong vỏ bọc bằng vải, bằng nylon, bằng bìa cứng, bằng gỗ hay kim loại.

3.2.13 Các chất dầu mỡ khó chảy (cao, xà phòng mềm, nhựa cây….)

– Phải gói bọc lớp thứ nhất bằng hộp, túi vải… bỏ vào hộp làm bằng gỗ, kim loại hoặc chất khác có đủ độ bền để chất bên trong khỏi bị chảy ra.

4. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:

4.1 Quyền của Khách hàng

a) Khách hàng có quyền yêu cầu SWIFT247 thực hiện cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng theo đúng giao dịch đã thực hiện.

b) Khách hàng có quyền yêu cầu SWIFT247 cung cấp hóa đơn tài chính liên quan đến các Dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng.

c) Khách hàng có quyền khiếu nại đối với Dịch vụ của SWIFT247 hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với Hàng hóa theo quy định của Điều khoản chung này.

4.2 Nghĩa vụ của Khách hàng

a) Khách hàng phải tuân thủ các quy định tại Điều khoản chung này trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ của SWIFT247. Chỉ có nhân viên có thẩm quyền của SWIFT247 mới có thể thay đổi những điều khoản chung này bằng văn bản. Khi khách hàng giao hàng hóa cho SWIFT247 với chỉ thị bằng miệng hoặc bằng những văn bản mâu thuẫn với điều khoản chung này thì SWIFT247 sẽ không bị ràng buộc bởi những chỉ thị như vậy.

b) Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo rằng Hàng hoá đã được đóng gói, đánh dấu, dán nhãn phù hợp cho việc vận chuyển.

c) Nội dung hàng hóa (bao gồm và không giới hạn về số lượng và trọng lượng mặt hàng) phải được mô tả chính xác trên đơn hàng.

d) Trường hợp khách hàng cố ý khai báo sai nội dung hàng hóa để hàng hóa được vận chuyển trong khi nội dung hàng hóa thực tế thuộc vào loại hàng hóa cấm vận chuyển hoặc hàng hóa không nhận vận chuyển , khách hàng sẽ chịu 100% phí dịch vụ cộng phí vận chuyển ( nếu có ) .

Ví dụ:
Khách hàng đặt dịch vụ P2P ( dịch vụ giao hàng tại bưu cục ) cho đơn hàng có trọng lượng 1kg với giá dịch vụ là 158.000 VND. Khách hàng khai báo nội dung hàng hóa là “tài liệu, quần áo” tuy nhiên trong quá trình kiểm tra an ninh phát hiện nội dung thục tế của hàng hóa là chất lỏng. Khách hàng sẽ phải chịu mất cước phí dịch vụ là 158.000 VND .

e) Nội dung của hàng hóa phải được chuẩn bị và đóng gói một cách an toàn và cẩn thận bởi người gửi để bảo vệ hàng hóa chống lại những rủi ro thông thường trong quá trình chuyên chở, hoặc để thực hiện các dịch vụ khác bao gồm bất kỳ việc sắp xếp hoặc/ và xử lý có liên quan.

f) Nội dung của hàng hóa không bị giới hạn bởi IATA (International Air Transport Association – hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế), ICAO (International Civil Aviation Organization – tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế) và không phải là các mặt hàng bị cấm và người gửi cũng như người nhận không phải là người hay tổ chức mà chúng tôi hoặc người gửi không thể giao dịch hợp pháp theo luật hoặc bất kỳ quy định nào được áp dụng.

g) Người gửi phải khai chính xác trọng lượng hàng hóa.

h) Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc cung cấp, cập nhật và duy trì Thông tin Khách hàng, đảm bảo Thông tin Khách hàng, thông tin trên Đơn hàng không có bất kỳ lỗi, nhầm lẫn hoặc chi tiết nào không chính xác bất kể là do thông tin đã bị cũ hay bị hết hạn và bảo đảm rằng các thông tin đó đều được cung cấp một cách chính xác trên mọi phương diện.

i) Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ liên quan đến Hàng hóa khi gửi/giao hàng/sử dụng Dịch vụ vận chuyển cho SWIFT247 theo quy định pháp luật.

j) Trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà Khách hàng không cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến Hàng hóa trong quá trình vận chuyển, SWIFT247 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh nếu Hàng hóa bị kiểm tra, tạm giữ hoặc tịch thu bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình vận chuyển do không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

k) Trường hợp hàng hóa bị tổn hại, hư hỏng, mất mát trong quá trình vận chuyển, Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ về hàng hóa trong vòng 48 tiếng kể từ khi SWIFT247 yêu cầu, để bảo đảm quyền lợi nhận các khoản đền bù từ SWIFT247.

l) Thanh toán đầy đủ cước vận chuyển cho SWIFT247 và các chi phí phát sinh thuộc trách nhiệm thanh toán của Khách hàng.

m) Khách hàng tự bảo quản Thông tin Khách hàng và không được tiết lộ Thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức. SWIFT247 sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp giao dịch được thực hiện hợp lệ dựa trên Thông tin Khách hàng mà không phải do vi phạm bảo mật từ SWIFT247.

5. Quyền và nghĩa vụ của SWIFT 247

5.1 Nghĩa vụ của SWIFT 247

a) Cung cấp Dịch vụ theo đúng thỏa thuận cam kết với Khách hàng.

b) Cung cấp hóa đơn tài chính liên quan đến các Dịch vụ được cung cấp theo yêu cầu của Khách hàng.

c) Giải quyết quyền khiếu nại từ Khách hàng đối với Dịch vụ trong thời hạn công bố với khách hàng.

d) Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng nếu Hàng hóa bị tổn thất, thiệt hại, mất mát trong quá trình vận chuyển, trừ trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của SWIFT247 theo quy định tại Điều khoản chung này.

e) Bảo mật Thông tin Khách hàng và chỉ sử dụng các thông tin này cho mục đích cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng, trừ trường hợp buộc phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5.2 Quyền của SWIFT 247

a) Yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin Khách hàng, tài liệu chính xác liên quan đến Khách hàng.

b) Yêu cầu Khách hàng cho phép SWIFT247, Nhà vận chuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hình thức và cung cấp nội dung của Hàng hóa.

c) Từ chối vận chuyển Hàng hoá trong trường hợp Hàng hoá đóng gói không phù hợp với quy cách quy định hoặc chứa Hàng hóa cấm vận chuyển hoặc không đáp ứng điều kiện quy định đối với Hàng hóa vận chuyển có điều kiện hoặc vì lý do an ninh, an toàn khác.

d) Yêu cầu Khách hàng bồi thường thiệt hại trong trường hợp Hàng hóa của Khách hàng không tuân thủ quy định của Điều khoản chung này gây nguy hiểm, tổn hại cho con người, động vật, hàng hoá và tài sản của SWIFT247 hoặc Nhà vận chuyển hoặc bên thứ ba khác.

e) Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào bao gồm hải quan và an ninh có thể mở và kiểm tra hàng hóa của khách hàng khi có bất kỳ nghi ngờ nào về nội dung hàng hóa.

C. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng và hiệu lực

1.1 Điều khoản chung này được áp dụng đối với bất kỳ Khách hàng sử dụng Dịch vụ vận chuyển của SWIFT247.

1.2 Điều khoản chung này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và sẽ có giá trị ràng buộc đối với Khách hàng tại thời điểm Khách hàng xác nhận sử dụng Dịch vụ của SWIFT247.

2. Trường hợp Bất khả kháng

2.1 Trong trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng, SWIFT247 không bị xem là vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận với Khách hàng và không phải chịu trách nhiệm đối với Khách hàng do chậm trễ thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình do ảnh hưởng bởi sự kiện Bất khả kháng đó.

2.2 SWIFT247 sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình sau khi sự kiện Bất khả kháng chấm dứt.

2.3 Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài dẫn đến giao dịch không thể thực hiện được, khách hàng có thể yêu cầu hủy đơn hàng. Trường hợp hàng hóa đã được chuyển giao cho SWIFT247, SWIFT247 sẽ bảo quản và hoàn trả cho khách hàng theo quy trình chuyển trả hàng hóa. Khách hàng sẽ được hoàn trả cước phí vận chuyển hàng hóa đã thanh toán tuy nhiên khách hàng có trách nhiệm phải thanh toán cước phí chuyển trả hàng hóa.

3. Hiệu lực từng phần

Nếu có một hoặc nhiều điều khoản trong Điều khoản chung này và/ hoặc bất kỳ thỏa thuận nào giữa SWIFT247 và Khách hàng không có hiệu lực, không hợp pháp hoặc không thể thực thi được dưới bất cứ khía cạnh nào theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì giá trị và tính khả thi của phần còn lại của các văn bản và/ hoặc thỏa thuận này sẽ không bị thiệt hại hoặc bị ảnh hưởng.

4. Sửa đổi, điều chỉnh

SWIFT247 có quyền sửa đổi, điều chỉnh Điều khoản chung này theo từng thời kỳ và sẽ thông báo đến Khách hàng thông qua trang thông tin điện tử chính thức của SWIFT247 và/ hoặc Ứng dụng và/ hoặc các kênh thông tin chính thức khác của SWIFT247.

5. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

5.1 Điều khoản chung này và bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng và SWIFT247 được giải thích và điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

5.2 Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản chung này hoặc Dịch vụ của SWIFT247 sẽ được giải quyết trước tiên bằng thương lượng hoặc hòa giải. Trường hợp tranh chấp vẫn không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải, một bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

D. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIAO NHẬN HÀNG HÓA

1. Quy định chung liên quan đến việc giao nhận hàng hóa:

– Trong trường hợp, trọng lượng Hàng hóa thực tế vượt quá mức chênh lệch cho phép theo quy định trên, SWIFT247 sẽ thông báo về trọng lượng thực tế của Đơn hàng cho Khách hàng.

– SWIFT247 có quyền từ chối vận chuyển Đơn hàng nêu trên, và khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho SWIFT247 các chi phí liên quan.

– Khách hàng có trách nhiệm điều chỉnh lại trọng lượng thực tế của Đơn hàng và thanh toán cước phí chênh lệch về trọng lượng (nếu có) trên Ứng dụng để đơn hàng được tiếp tục hành trình vận chuyển. Nếu cước phí chênh lệch không được thanh toán thì Đơn hàng sẽ được lưu giữ tại kho của SWIFT247 theo quy trình lưu kho quy định ở Điều 4 bên dưới.

Lưu ý:

 • SWIFT 247 sẽ tính trọng lượng quy đổi của tất cả các đơn hàng và tiến hành so sánh với trọng lượng thực tế của đơn hàng để tính cước phí dịch vụ. Cước phí dịch vụ sẽ được tính dựa theo trọng lượng nào lớn hơn.
 • SWIFT 247 cung cấp Dịch vụ giao, nhận tại nhà của người gửi hoặc/và người nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp địa chỉ người gửi hoặc/ và người nhận ở các chung cư, tòa nhà cao tầng, SWIFT 247 chỉ hỗ trợ giao/ nhận Hàng hóa tại cổng ra vào của chung cư, tòa nhà cao tầng hoặc địa điểm phù hợp khác.

2. Hàng hóa chuyển trả, lưu kho:

2.1 Hàng hóa không có người nhận:

Hàng hóa không có người nhận là hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-Hàng hóa gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại (gọi là hàng hóa bị từ chối nhận).

-Hàng hóa không gửi được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi sau thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày bưu gửi được chấp nhận.

-Hàng hóa không có người nhận sẽ được cập nhật trạng thái Đơn hàng thành “không giao được hàng” trên Ứng dụng. Khách hàng có thể theo dõi được tình trạng Đơn hàng hoặc được gửi thông báo điện tử từ hệ thống tự động của SWIFT 247 hoặc được thông báo từ nhân viên chăm sóc khách hàng của SWIFT 247.

2.2 Phí chuyển trả Hàng hóa

Trường hợp Khách hàng không mua Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa trả lại do không giao được hàng:

-Trong vòng ba (03) Ngày làm việc, Khách hàng thanh toán phí chuyển trả cho SWIFT 247 về địa điểm gửi hàng ban đầu của Khách hàng.

-Sau khi phí chuyển trả được thanh toán, Hàng hóa sẽ được chuyển trả về địa điểm gửi hàng ban đầu trong vòng tối đa hai (02) Ngày làm việc tính từ thời điểm phí chuyển trả được thanh toán. SWIFT 247 không áp dụng phí lưu kho trong thời hạn chờ thanh toán phí chuyển trả Hàng hóa.

-Trường hợp phí chuyển trả không được thanh toán trong thời hạn trên, SWIFT 247 sẽ đưa Hàng hóa vào kho lưu của SWIFT 247 và chuyển trạng thái về dạng “lưu kho” trên Ứng dụng. 

-Trường hợp Khách hàng đã mua gói Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa trả lại do không giao được hàng: SWIFT 247 đảm bảo Hàng hóa sẽ được chuyển trả trở về địa điểm người gửi ban đầu, bảo hiểm hàng hóa trả lại có giá trị tối đa 50% cước phí chiều gửi hàng.

2.3 Hàng hóa lưu kho

– Với hàng hóa thông thường trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày hàng hóa được đưa vào kho lưu, nếu Khách hàng đồng ý tiếp nhận lại hàng hóa được trả về, Khách hàng phải thanh toán cho SWIFT247 chi phí lưu kho dựa trên số ngày lưu kho thực tế và cước phí vận chuyển về địa điểm ban đầu (nếu có).

– Đặc biệt với hàng hóa dể bị hư hỏng: thời gian lưu kho tối đa là năm (05) ngày làm việc.

– Trường hợp phát hiện vật phẩm trong hàng hóa không gửi được bị hỏng do đặc tính tự nhiên gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường thì SWIFT247 có quyền lập biên bản và quyết định tiêu hủy vật phẩm, hàng hóa này.

– Nếu Hàng hóa vẫn không được nhận sau thời hạn trên, Mã đơn hàng này sẽ hết thời gian lưu kho và chuyển sang trạng thái “Đơn hàng vô thừa nhận” trên Ứng dụng.

– SWIFT247 có toàn quyền tiêu hủy, hoặc thanh lý cho bất kỳ bên thứ ba nào đối với Hàng hóa thuộc Đơn hàng vô thừa nhận.

Lưu ý: chi phí lưu kho được tính là 20.000VND/ 1 ngày.

3. Hàng hóa hoàn trả

– Trường hợp Hàng hóa hoàn trả như tình trạng ban đầu, không có dấu hiệu tổn thất, hư hỏng, Khách hàng và nhân viên/ người phụ trách/ đối tác được chỉ định của SWIFT247 sẽ tiến hành xác nhận tình trạng Hàng hóa và làm thủ tục nhận lại Hàng hóa. Trạng thái của Đơn hàng trên Ứng dụng sẽ được cập nhật thành “Đã nhận hàng”.

– Trường hợp Hàng hóa có dấu hiệu tổn thất, hư hỏng, thiệt hại: Khách hàng và nhân viên/ người phụ trách/ đối tác được chỉ định của SWIFT247 cùng tiến hành kiểm tra nội dung Hàng hóa hoàn trả, xác định đúng Đơn hàng của Khách hàng và lập biên bản về tình trạng của Hàng hóa tại thời điểm nhận hàng. Khách hàng từ chối nhận hàng và gửi khiếu nại trực tiếp, cung cấp biên bản, cùng bằng chứng liên quan cho SWIFT247 để hỗ trợ giải quyết khiếu nại.

– SWIFT247 từ chối tiếp nhận giải quyết bất kỳ khiếu nại phát sinh sau khi Khách hàng đã ký xác nhận và đồng ý nhận lại Hàng hóa hoàn trả.

Lưu ý: phí chuyển trả hàng hóa và gửi về điểm tiếp nhận ban đầu được tính như một đơn hàng mới.

4. Khiếu nại và xử lý

4.1 Thời hạn chấp nhận khiếu nại:
Mọi khiếu nại liên quan đến Đơn hàng bị mất, bị hư hỏng, bị suy suyển, tổn thất phải được lập thành biên bản và phải được gửi đến SWIFT247 trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm hệ thống ghi nhận tình trạng giao hàng.

4.2 Thời gian tiếp nhận khiếu nại:
Thời gian phản hồi tiếp nhận khiếu nại được tính kể từ khi SWIFT247 nhận được biên bản khiếu nại của khách hàng (trong giờ làm việc hành chính) như sau:

– Trong vòng 03 giờ đối với những khiếu nại phát sinh cho trường hợp giao/ lấy hàng.

– Trong vòng 24 giờ đối với khiếu nại cho các trường hợp còn lại (mất, thất lạc, tổn thất hàng hóa).

5. Thời gian trả lời khiếu nại:
Trong khoảng từ 05 đến 07 ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại và Khách hàng cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan đến việc khiếu nại đủ căn cứ để xác minh lỗi do bên nào.

6. Bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Khách hàng: Khách hàng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho SWIFT247 và bên thứ ba liên quan (nếu có) trong trường hợp:

6.1 Thiệt hại xảy ra do lỗi của Khách hàng.

6.2 Hàng hóa thuộc danh mục Hàng hóa cấm vận chuyển gây thiệt hại đến SWIFT247 hoặc bên thứ ba khác (nếu có).

6.3 Hàng hóa không đóng gói đúng quy cách gây thiệt hại đến SWIFT247 hoặc bên thứ ba khác (nếu có).

6.4 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của SWIFT247: Trong trường hợp thiệt hại xảy ra do một phần lỗi của Khách hàng, SWIFT247 sẽ chỉ bồi thường thiệt hại tương ứng với phần lỗi của SWIFT247.

6.5 Chính sách bồi thường thiệt hại cho Hàng hóa mất mát, tổn thất, hư hỏng được thực hiện theo quy định tại Khoản 8 dưới đây.

7. Chính sách về bồi thường thiệt hại:

Các phạm vi bảo hiểm: Áp dụng bảo hiểm “Đơn bảo hiểm trách nhiệm Người khai thác dịch vụ vận tải ” cho phần trách nhiệm liên quan đến hàng hóa quy định tại Chương 5 áp dụng cho đường Hàng không và đường bộ.

Mức bồi thường trách nhiệm tối đa của SWIFT247 với các đơn hàng bị mất mát, hư hỏng, tổn thất hay suy suyễn như sau:

Lưu ý:

Bảo hiểm hàng giá trị cao ( được cung cấp bới bảo hiểm Bảo Việt ) là không bắt buộc, khách hàng có thể lựa chọn để khai giá cho hàng hóa giá trị cao.

Mức bồi thường trên là tối đa, không phải mặc định.

8. Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của SWIFT 247

SWIFT 247 không có trách nhiệm bồi thường bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với Hàng hóa của Khách hàng trong những trường hợp sau đây:

8.1 Trường hợp bất khả kháng dẫn đến hàng hóa của khách hàng bị tổn thất, hư hỏng hoặc thiệt hại.

8.2 Nguyên nhân khách quan do chuyến bay bị chậm trễ hoặc hủy chuyến.

8.3 Đơn hàng gửi bị tổn thất, hư hỏng hoặc thiệt hại do Khách hàng đóng gói không tuân thủ quy cách.

8.4 Đơn hàng gửi bị phát nhầm, thất lạc do lỗi cung cấp thông tin của Khách hàng.

8.5 Đơn hàng gửi có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.

8.6 Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

8.7 Khách hàng hoặc người gửi không chứng minh được việc gửi, suy suyển và hư hỏng của hàng hóa.

8.8 Khách hàng hoặc người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi hàng

8.9 Đơn hàng gửi có chứa Hàng hóa cấm vận chuyển, Hàng hóa vận chuyển có điều kiện không đáp ứng đủ điều kiện quy định, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, tịch thu hoặc bị tiêu huỷ theo quy định của pháp luật.

8.10 Phần giá trị khai không chính xác, khai vượt quá giá trị thực tế của Đơn hàng gửi khai giá (theo quy định ở Điều 3 ở trên).

8.11 Khách hàng hoặc người gửi không thực hiện đúng quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo như thỏa thuận và quy định của pháp luật.

8.12 Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được phát sinh từ việc mất mát, tổn thất, hư hỏng Hàng hóa.

8.13 Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ khách hàng hoặc người gửi.

8.14 Từ chối thực hiện bất kỳ khoản thanh toán bất hợp pháp nào thay cho người gửi.

8.15 Những trường hợp gián đoạn mạng lưới giao thông đường hàng không trên quy mô toàn quốc hay quy mô địa phương.

8.16 Những khuyết tật tiềm ẩn hay thiếu sót vốn có của hàng hóa gửi đi.

8.17 Những hành vi thiếu sót của người gửi hay bên thứ 3 như:

– Người gửi hay bất kỳ bên nào khác đòi quyền lợi với hàng gửi khiến người gửi vi phạm nghĩa vụ của mình theo quy định của điều khoản và điều kiện này cụ thể là những nghĩa vụ được nêu ở mục 4.1.

– Một hành vi hay bất kỳ sự chểnh mảng nào của viên chức nào trong ngành An ninh, Hải quan, Hàng không, Sân bay hay Nhà nước.

E. CÁC QUY TRÌNH VỀ VIỆC GIAO – NHẬN HÀNG HÓA

1. Quy trình Khách hàng giao hàng hóa cho SWIFT247:

1.1 Khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ vận chuyển của SWIFT247, Khách hàng phải khai báo các thông tin liên quan cơ bản đến Hàng hóa trên Đơn hàng, bao gồm nhưng không giới hạn:

-Thông tin địa điểm giao Hàng hóa.

-Họ và tên người gửi.

-Số điện thoại liên hệ của người gửi.

-Trọng lượng thực tế của Hàng hóa.

-Nội dung hàng hóa.

-Giá trị Hàng hóa (chỉ áp dụng trong trường hợp Khách hàng chọn mua Dịch vụ bổ sung bảo hiểm về giá trị Hàng hóa vận chuyển).

-Họ và tên người nhận.

-Số điện thoại liên hệ của người nhận.

-Loại hình Dịch vụ Khách hàng lựa chọn (P2P / P2D / D2P / D2D).

-Thời gian chuyển giao Hàng hóa từ Khách hàng cho SWIFT 247.

-Hình thức thanh toán cước phí.

-Thông tin khác theo yêu cầu hợp lý của SWIFT 247 hoặc Nhà vận chuyển.

1.2 Khách hàng chuyển giao Hàng hóa cho nhân viên/ người phụ trách/ đối tác được chỉ định của SWIFT 247 hoặc đối tác của SWIFT247 phải yêu cầu nhân viên/ người phụ trách/ đối tác được chỉ định của SWIFT247 thực hiện các công việc sau:

-Chụp hình hoặc bất kỳ hình thức nào lưu lại tình trạng Hàng hóa tại thời điểm chuyển gia.

-Kiểm tra và xác nhận lại các thông tin và dán Mã đơn hàng trên Hàng hóa.

-Cung cấp biên lai thu tiền (nếu Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán COD).

-Kiểm tra giấy tờ khai báo về giá trị của hàng hóa (trong trường hợp khách hàng mua Dịch vụ bảo hiểm cho Hàng hóa giá trị cao).

1.3 Khách hàng tiếp nhận Mã đơn hàng và có thể theo dõi hành trình của Đơn hàng trên Ứng dụng.

1.4 Trong trường hợp Khách hàng muốn thay đổi các thông tin liên quan đến Đơn hàng quy định tại Điều 1.1 Mục C trên đây sẽ thực hiện như sau:

1.4.1 Thông tin liên quan đến việc tiếp nhận hàng hóa:

– Khách hàng phải gửi thông tin thay đổi trước khi nhân viên/ người phụ trách/ đối tác được chỉ định của SWIFT247 hoặc Nhà vận chuyển đến nhận Hàng hóa.

– Tiền cước hoặc chi phí phát sinh sẽ được tính toán lại trên Ứng dụng. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho SWIFT247 phần chênh lệch (nếu có) trước hoặc tại thời điểm chuyển giao Hàng hóa cho nhân viên/ người phụ trách/ đối tác được chỉ định của của SWIFT247.

– Thông tin liên quan đến việc giao hàng cho người nhận và sau khi Hàng hóa đã được chuyển giao cho nhân viên/ người phụ trách/ đối tác được chỉ định của SWIFT247:

 • Khách hàng phải gửi thông tin thay đổi trước khi Hàng hóa được chuyển giao cho nhân viên / người phụ trách / đối tác được chỉ định của SWIFT247 trước ít nhất 60 phút cùng ngày.
 • Các chi phí phát sinh sẽ được tính toán lại trên ứng dụng, Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho SWIFT247 tại thời điểm xác nhận thay đổi này.
 • Các thay đổi khác Khách hàng gọi điện tới tổng đài 1900272747 – trung tâm chăm sóc khách hàng cùa SWIFT247 để yêu cầu hỗ trợ.
 • Các thông tin khách hàng được phép thay đổi:

1.4.2 Thay đổi liên quan đến việc hủy bỏ đơn hàng với SWIFT247:

– Trong mọi trường hợp, Khách hàng gửi đều có quyền hủy đơn hàng khi thực hiện những thao tác sau:

Trên ứng dụng hoặc trên website: chọn mục “Lịch sử giao hàng” > chọn đơn hàng muốn hủy > chọn “Hủy đơn hàng” > chọn một trong các lý do sau:

 • Thay đổi thông tin đơn hàng (Ví dụ: Khách hàng muốn đặt lại đơn hàng mới vì muốn thay đổi hàng gửi/ thông tin trọng lượng/ kích thước/ địa chỉ nhận hàng/ hình thức thanh toán/ quên áp dụng mã giảm giá….).
 • Muốn nhận lại hàng gửi.
 • Thời gian quá lâu (Ví dụ: người nhận không có khả năng nhận trong khoảng thời gian ước tính).
 • Khác (Ví dụ: không còn nhu cầu, đặt trùng đơn hàng).

– Sau khi Khách hàng chọn “Hủy đơn hàng”, để đảm bảo hệ thống vận hành kịp thời ghi nhận, yêu cầu “Hủy đơn hàng” của Khách hàng sẽ được SWIFT247 xác nhận lại qua email. Nếu Khách hàng yêu cầu hủy đơn hàng trước khi hàng được lấy, đơn hàng của Khách hàng sẽ được hệ thống chấp nhận hủy ngay lập tức.

– Cước phí giao hàng trong trường hợp hủy sẽ được tính như sau:

Lưu ý:

Cước hiển thị = cước được tính toán bởi hệ thống dựa trên thông tin đơn hàng khi người gửi đặt hàng.

Với trường hợp hủy bởi người gửi/ người nhận, tổng cước sẽ bao gồm cước gửi đi và cước hoàn hàng khi hàng được hoàn trả nhân viên SWIFT247/ đối tác chúng tôi sẽ tiến hành thu bổ sung.

Ví dụ: trường hợp hàng hóa đã được nhân viên SWIFT 247/ đối tác chúng tôi mang đến điểm tiếp nhận mà người muốn hủy đơn hàng và muốn nhận lại hàng hóa thì người gửi sẽ trả phí bằng phí dịch vụ vận chuyển ×2.

Với trường hợp hủy bởi SWIFT247 hoặc đã thanh toán cước phí và còn dư (dựa trên biểu cước phí hủy), hệ thống sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng trong vòng 45 ngày làm việc (thông qua chuyển khoản trực tiếp – khách hàng hoặc người gửi chịu phí chuyển khoản hoặc tiền mặt nhận tại bưu cục của SWIFT247).

2. Quy trình Khách hàng nhận hàng hóa từ SWIFT 247

2.1 Khi Hàng hóa tới điểm tập kết của SWIFT247, nhân viên của SWIFT247 sẽ liên hệ với người nhận để giao hàng. Trong trường hợp người nhận không thể nhận hàng tại thời điểm giao hàng, nhân viên/ người phụ trách/ đối tác được chỉ định của SWIFT247 sẽ giao lại vào thời gian phù hợp khác hoặc theo thỏa thuận với người nhận.

2.2 Nếu người nhận không thể nhận Đơn hàng hoặc không phản hồi quá ba (03) lần, SWIFT247 sẽ chuyển trạng thái Đơn hàng thành không giao được hàng, và tiến hành trả lại Hàng hóa cho người gửi. Mọi chi phí liên quan đến việc trả Hàng hóa sẽ do Khách hàng thanh toán. Việc thanh toán phải được thực hiện trong vòng bốn mười tám (48) giờ kể từ khi nhận được thông báo chuyển trả Hàng hóa về cho người gửi

2.3 Tại thời điểm chuyển giao Hàng hóa cho người nhận, nhân viên/ người phụ trách/ đối tác được chỉ định của SWIFT247 sẽ tiến hành chụp hình hoặc hình thức khác ghi nhận tình trạng Hàng hóa.

2.4 Người nhận kiểm tra và xác nhận các thông tin, tình trạng Hàng hóa tại thời điểm nhận hàng