Logistics là gì? Cùng tìm hiểu về việc quản trị logistics của doanh nghiệp

Quản trị logistics của doanh nghiệp là gì? Logistics được biết đến rộng rãi là quá trình phối hợp và vận chuyển các nguồn lực. Như thiết bị, thực phẩm, chất lỏng, hàng hóa trong kho, vật liệu, con người, vv..Từ một địa điểm đến điểm lưu trữ. Ban đầu Logistics là một thuật ngữ … Đọc tiếp Logistics là gì? Cùng tìm hiểu về việc quản trị logistics của doanh nghiệp