ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

1. Hàng hóa cấm vận chuyển Những hàng hóa, vật phẩm sau đây được xem là Hàng hóa cấm vận chuyển và bị từ chối vận chuyển bằng Dịch vụ của Swift 247: 1.1 Các chất ma túy, thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, chất kích thích thần kinh; 1.2 Vũ khí như … Đọc tiếp ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN